Autor - John Frame

je americký teológ a učiteľ systematickej teológie a filozofie.