Atribúty Boha

Božia prozreteľnosť

HANES, Pavel: Atribúty Boha: Prozreteľnosť

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Atribúty Boha.

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB