Aktuálne témy

COVID-19: Život pravdepodobnosťou či prozreteľnosťou?

Nech sme normálne čímkoľvek, v týchto dňoch sa všetci stávame štatistami. Práve prebieha sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Každý deň a vo všetkých správach sa pozeráme na tabuľky a grafy vývoja počtu nakazených, hospitalizovaných, ventilovaných, vyliečených, ale aj mŕtvych. V prvej vlne pandémie sme patrili medzi najúspešnejšie krajiny, ale pred pár dňami sme sa dozvedeli, že v počte mŕtvych na milión obyvateľov sme sa stali najhoršou krajinou sveta.

Nielen štatistiky, ale aj naša skúsenosť hovorí, že koronavírusu podliehajú najmä starší ľudia. Áno, ale nielen oni! Práve som pochovával svojho priateľa, ktorý bol o 2 týždne mladší odo mňa. Nuž čo, mám 67 rokov, tak už zrovna mladý nie som. A predvčerom sme pochovali 55-ročného muža a otca. Ten ešte starý nebol a (nesmierne!) potrebný bol. Včera zomrela na COVID-19 34-ročná mamička v 8. mesiaci tehotenstva. Na košickej pediatrii pribúdajú malí pacienti s COVID-om. No, ale je pravda, že čím ste starší, tým je pravdepodobnosť vášho úmrtia väčšia. Lenže taká pravdepodobnosť platila vždy.

Ako je to s tvojou pravdepodobnosťou? Ak si mladý a zdravý, tak si optimisticky vravíš: „Aj keď ten vírus dostanem, tak si týždeň poležím a budem v pohode“? Už ti asi ROR  (Ruky, Odstup, Rúško) lezie na nervy a najradšej by si sa vrátil k „normálnemu“ životu.

Ak si starší a nie celkom zdravý tak ťa štatistická pravdepodobnosť vedie ku každodennému strachu? Vravíš si: „Ak ja ten vírus dostanem, tak ho neprežijem“! Všetky tie protipandemické opatrenia považuješ za nutné, ale nedostatočné. Iní si hovoria, že je to všetko iba pravdepodobnosť, takže práve ich sa tie percentá smrtnosti a nákazy nemusia týkať. A tak si žijú, ako keby žiadnej pandémie ani nebolo.

Bratia a sestry, chcel by som vám (aj sebe!) povedať, že v číslach a grafoch počtu pravdepodobnosti nespočíva ani naša bezpečnosť ani naša záhuba. Tým vôbec nespochybňujem užitočnosť a potrebu dobrých matematických modelov pravdepodobnosti vývoja pandémie pre tých, ktorí nastavujú potrebné ochranné opatrenia.

Náš pohľad viery by som chcel obrátiť od pravdepodobnosti k prozreteľnosti. K nemu nás vedie aj Sväté Písmo:

  •  Hospodin je môj pastier, nič mi nebude chýbať (Ž 23:1)
  •  Naša pomoc je v mene Hospodina, stvoriteľa neba i zeme (Ž 124:8)
  •  Tvoje oči ma videli už v zárodku, všetko to bolo zapísané v tvojej knihe; dni boli určené, skôr než ktorýkoľvek z nich nastal (Ž 139:16)
  •  Lós sa síce hádže do náprsného vrecka, každé rozhodnutie je však od Hospodina (Prís 16:33)
  •  Nepredávajú sa vari dva vrabce za halier? Ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca (Mt 1:29)
  •  Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia (Rim 8:28)
  •  A on (Kristus) je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom (Kol 1:17)
  •  On (Boží Syn) je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom (Heb 1:3).

Zastavte sa na chvíľu pri týchto úžasných skutočnostiach. Čítajte si ich ešte raz pomaly. Nechajte ich vsiaknuť do svojej duše. Nežijeme pravdepodobnosťou. Žijeme pod láskavou, múdrou a zvrchovanou vládou nášho Boha Stvoriteľa a Záchrancu. Takýto život je charakterizovaný pravou nádejou a vyhýba sa naivnému optimizmu aj rezignovanému pesimizmu.

Tim Keller, spoluzakladateľ amerického Spoločenstva evanjelia, hovoril v nedávnom rozhovore aj o svojej rakovine pankreasu, ktorá má vysokú pravdepodobnosť smrtnosti: „Ľudia sa zaujímajú o môj zápas s rakovinou.  Ja však nebojujem so svojou rakovinou, ale so svojím hriechom.“ Na ten sa totiž zomiera večne. Namiesto toho, aby upieral svoju nádej na pravdepodobnú nádej chemoterapie, upiera svoj pohľad na Ježiša Krista, ktorý jediný môže zachovať jeho telo i dušu bez ohľadu nato, čo sa stane.

Nakoniec chcem pripomenúť 27. otázku a odpoveď z Heidelberského katechizmu, ktorý tiež obracia našu pozornosť na Božiu prozreteľnosť:

27. Ako rozumieš Božej prozreteľnosti?

Božia prozreteľnosť je všemohúca a všadeprítomná Božia moc, ktorou Boh – akoby svojou rukou – udržuje a spravuje nebo, zem a všetko stvorenie; takže byliny a zeleň, dážď a sucho, úrodné a neúrodné roky, pokrm a nápoj, zdravie a choroba, bohatstvo a chudoba, teda všetky veci neprichádzajú náhodne, ale z Jeho Otcovskej ruky.

Nič sa nedeje náhodou, s väčšou či menšou pravdepodobnosťou, ale múdrou, láskavou a mocnou rukou nášho Otca. Preto nežime tieto ťažké časy príliš sústredení na neosobnú štatistiku, pravdepodobnosť a vyhodnocovanie rizika.  Určite dodržujme pokyny COVID automatu, ale predo všetkým sa upierajme k nášmu milujúcemu Bohu – Otcovi, Synovi a Svätému Duchu – ktorý nás drží vo svojom náručí. Nie pravdepodobnosťou, ale prozreteľnosťou!

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia