Máme čo zvestovať 2022

Príťažliví ľudia

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Máme čo zvestovať 2022.

Pôvodná prednáška v anglickom jazyku:
Tlmočená prednáška do slovenského jazyka:

Daniel Strange

je riaditeľom Crosslands - centra pre kultúrnu, náboženstvo a misiu, ktorého cieľom je posilňovať Cirkev v jej kultúrnej angažovanosti, misijnej inovatívnosti a konfrontovať naliehavé výzvy súčasnej doby s dôverou v evanjelium. V minulosti prednášal kresťanský svetonázor, apologetiku a verejnú teológiu. Je ženatý a s manželkou Elly majú 7 detí. Rád počúva jazz a sleduje futbalový klub West Ham United. Bol hlavným rečníkom na konferencii Máme čo zvestovať 2022.