Viera a práca

Prečo by mal niekto veriť, že Ježiš je Boh?

Rebecca McLaughlin

je manželkou a matkou troch detí. Doktorát z anglickej literatúry získala v Cambridge a teológiu vyštudovala v Londýne. Je plodnou spisovateľkou. V roku 2017 založila Vocable Communications - komunikačnú firmu zameranú na pomoc lídrom v príprave a prezentovaní prejavov, ktoré menia mysle.