Ako bolo na počiatku

31. december

Jozef spoznal, že za všetkým v jeho živote stojí Božia láska. Preto nevidí len ľudské zlo, ale najmä Božie dobro. Neprežíva horkosť voči bratom, ale vďačnosť...

30. december

Človek si to rád uľahčí. Previní sa voči bratovi, ale kajá sa len pred Bohom. Lebo Bohu je ľahšie vyznávať hriechy ako bratovi. Ísť za bratom stojí viac...

29. december

Na Jákobovi vidíme, akým veľkým požehnaním pre deti je vlastný život viery ich rodičov. Život žitý a prežitý s Bohom a pre Boha. Život, na konci ktorého bude...

28. december

Toľko vonkajších okolností hovorilo proti naplneniu Božích sľubov! Veď i sám Jákob zomiera v cudzine ďaleko od zeme zasľúbenia. Ale on tu jedná ako človek...

27. december

Voľba medzi požehnaním Egypta a Božím požehnaním je voľbou medzi prítomnosťou a budúcnosťou. Medzi životom, ktorý chcem žiť pre časnosť, a životom, ktorý chcem...

26. december

Narodený Spasiteľ priťahuje ľudí, ktorí už ďalej nevládzu predstierať, že to, čo žijú, ich skutočne napĺňa. Priťahuje ľudí, ktorí sú už unavení z povrchného...

25. december

Udalosť narodenia betlehemského dieťaťa potrebuje vysvetlenie. Inak by táto udalosť zostala tajomstvom. Veď kto by v narodenom dieťati spoznal Božieho Syna...

24. december

Počiatok kráľovstva, ktoré pretrvá všetky kráľovstvá sveta. Počiatok Kráľa tohto kráľovstva, pred ktorým sa raz sklonia všetci králi zeme, aj cisár Augustus.

23. december

Ak nás tento svet a tento život nemá pohltiť, musíme tu žiť ako cudzinci, ktorí žijú očakávaním na budúcnosť, na naplnenie Božích sľubov. Lebo len život nesený...

22. december

Kresťan sa nemusí krčiť pred svetom s pocitom menejcennosti, lebo má pre svet viac, ako má svet pre neho. Môže dať svetu oveľa viac v podobe duchovného...