Stará zmluva dnes

Babylonské fiasko

Hanes sa v prednáške venuje v poradí už tretej vzbure ľudstva voči Bohu a kladie otázku: Čo si Boh myslí o ľudstve a ako narába s ľudstvom.

Jóbov princíp

Hospodinova odpoveď na Jóbove utrpenie nám odhaľuje, čo sa dialo pred tým, než bol človek stvorený.