Stará zmluva dnes

Kain, Ábel a násilie v Starej zmluve

HANES, Pavel: Kain, Ábel a násilie v SZ

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Stará zmluva dnes.

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB