Stará zmluva dnes

Unde Malum – Odkiaľ zlo

HANES, Pavel: Unde Malum

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Stará zmluva dnes.


Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB