Kresťanský život

Stráž svoje srdce!

HANES, Pavel: Stráž svoje srdce!

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB