Téma - Život zbožnosti

17. september

Čo vedie Rút k tomu, že po desiatich rokoch spoločného života s Noémi vyznáva: Tvoj Boh, Boh Izraelov je i mojím Bohom? Ako viedla cesta od „tvoj“ k...

13. september

Stačí jedno zlé rozhodnutie a následky môžu byť tragické. Ak nechceme niesť zlé následky, musíme sa vyvarovať zlých rozhodnutí. Ale ako?