Biblia a teológia

Študijný sprievodca ku knihe Joel

Prorocké knihy študujeme, čítame a kážeme v porovnaní s inými biblickými knihami najmenej. Zrejme preto, lebo im nerozumieme (alebo zamieňam príčinu a následok?). Ich štúdiom však môžeme oveľa lepšie poznať to, ako sa veľký Boží príbeh vyvíja a k čomu smerujú celé dejiny. Taktiež, hoci sa v nich o ňom často hovorí nepriamo, nám pomáhajú viac rozumieť Ježišovi a veľkosti jeho diela. Pomáhajú nám lepšie čítať aj Novú zmluvu – lebo jej autori predpokladajú, že ich čitatelia Starú zmluvu, vrátane prorockých kníh, poznajú. 

Kniha Joel sa skladá z výrazných obrazov, ktoré nám približujú Boží súd. Je stručná a bohatá, preto môže byť dobrým štartom práce s prorockou literatúrou.

Tento sprievodca vás prevedie základnou štruktúrou textu, zameriava sa na podstatné detaily a obsahuje i návod na aplikáciu. Súčasťou dokumentu je aj samotný biblický text, preto je ideálne pracovať s ním v tlačenej podobe.  

Šimon Evin

má vášeň pre objavovanie Božích právd v Biblii a ich odovzdávanie ďalším. Venuje sa tomu najmä v Cirkvi bratskej v Leviciach ako jeden z vedúcich mládeže, napríklad v skupinkách, 1 na 1 alebo káže. Okrem toho veľa číta, píše, prekladá, tlmočí a popri Biblii frčí na angličtine vo všetkých jej podobách. Na živote ho najviac teší nádej na jeho pokračovanie v dokonalej Božej večnosti s Kristom.