Téma - Súčasná teológia

Baptistická teológia

Baptisti veria v Bibliu ako najvyššiu autoritu, cirkev znovuzrodených a pokrstených ľudí, samostatnosť miestneho zboru a náboženskú slobodu pre...

Evanjelikálna teológia

je súbor doktrín, ktoré historicky a tradične vyznávala a vyznáva cirkev počas celej svojej existencie. Je založená na Biblii a nesmie odporovať...