Cirkev a služba

Zdravé zbory prijímajú evanjelizáciu, deti a chaos

Malý, starší cirkevný zbor, ktorý sa stretáva v opustenej cirkevnej budove, je častým obrazom, s ktorým sa stretávame pri téme revitalizácie cirkvi. Mnohé zbory skutočne aj zodpovedajú tomuto obrazu. Úpadok je zrejmý, najmä ak bol zbor pred desaťročiami oveľa väčší. Mnohé z týchto zborov boli kedysi prosperujúce, no potom prešli dlhým obdobím pomalého úpadku. Čo spôsobilo tento úpadok? Ako sa začal?

Zbory upadajú z dvoch hlavných dôvodov, pričom oba súvisia so zmenou priorít. Po prvé, strácajú vášeň pre Veľké poverenie a Veľké prikázanie. V dôsledku toho (po druhé) prestávajú vzdávať Bohu slávu. Keď sa cirkev prestane presadzovať evanjeliom smerom von, ľudia už nebudú hľadieť nahor k Božej sláve. Zbor, ktorému chýba perspektíva smerom von aj nahor, sa nevyhnutne bude pohybovať ďalšími dvoma smermi: dovnútra a nadol. Zbory nasmerované dovnútra vždy upadajú.

Choďte von

Zbory, ktoré v nasledujúcich piatich rokoch zosilnejú, sa zamerajú na smerovanie von. Sila bude spočívať v dvojakej stratégii. Po prvé, kultúra cirkvi bude uprednostňovať pohyb smerom do komunity. Po druhé, vedenie bude trénovať zbor, aby bol pripravený na evanjelizačné príležitosti.

Zdravý pohyb smerom von je poháňaný viac poslušnosťou ako snahou o početný rast. Služba komunite môže mať rôzne formy – od otvorenia cirkevných priestorov počas týždňa pre stretávanie sa komunitných skupín, cez pomoc miestnemu útulku pre bezdomovcov, vytvorenie potravinovej banky až po založenie umeleckej školy.

Ale slúžiť nestačí. Kazatelia a vedúci zboru musia pripraviť zbor na to, aby, keď slúžia, šírili aj evanjelium. Príliš málo zborov využilo silu spojenia kultúry služby s ochotou zdieľať evanjelium.

Zdravý zbor sa intenzívne stará o kolektívne potreby spoločenstva a zároveň si zachováva zúfalé srdce pre stratených jednotlivcov v tomto spoločenstve.

Prijímajte deti

Optimistické zbory prijímajú aj deti. Váš zbor sa nerozrastie o najstaršiu generáciu. Starší členovia poskytujú stabilitu, múdrosť a dôležité zdroje, ale aby zbory rástli a zostali zdravé, musia osloviť, prijať a udržať si aj mladšie generácie. Toto je jedno z prirodzených napätí, ktoré sa bude len zvyšovať, keď sa zbor stane viacgeneračným.

Prijímať deti znamená minimálne šesť vecí.

1. Pochopiť, že neporiadok je normálny a prirodzený, dokonca zdravý.

Deti si čistotu neosvojili. Dokážu premeniť stôl s občerstvením v miestnosti nedeľnej besiedky na dielo abstraktného impresionistického umenia. Deti, ktoré sa učia prijímať Božie slovo, uctievať a milovať Ježiša, budú neporiadne. Línia šmúh na stene je tam preto, lebo deti svoje malé ruky po nej ťahajú, keď kráčajú po chodbe. Neporiadok je jednoducho súčasťou prijímania detí vo vašom zbore.

2. Vážiť si hluk viac ako dokonalosť.

Deti robia hluk pri bohoslužbách, v triedach, aj na parkovisku. Plačú. Smejú sa príliš nahlas. Kričia a vykrikujú. Niektoré zbory sa snažia hluk potlačiť. Iné ho tolerujú. Najzdravšie zbory si ho vážia.

3. Chrániť ich za každú cenu.

Bezpečnosť detí je otázkou učeníctva, a jednou z tých najdôležitejších. Ak veríte vo Veľké poverenie, vytvoríte pre deti spoľahlivé bezpečnostné opatrenia. Ježiš hovorí: „Ja som s vami po všetky dni.“ Zbor s nízkou mierou bezpečnosti učí deti: „Ja som s vami niekedy.“

4. Investovať do práce s deťmi.

Je váš kazateľ pre deti a mládež najmenej plateným členom kazateľského tímu? Zodpovedá váš rozpočet na deti rozpočtu na bohoslužby? Zbor, ktorý prijíma deti, bude investovať do služby, ktorá podporuje deti. Zbor, ktorý deti iba toleruje, im bude dávať peňažné zvyšky. Ak je ľahšie znížiť rozpočet na deti ako rozpočet na technológie, pravdepodobne deti vo vašom zbore neprijímate.

5. Chápať cirkev na ich úrovni.

Veľa zborov sa zaujíma o perspektívu rodičov – a mali by sa. Pomáhať rodičom vytvárať domácnosti zamerané na Boha, a nie na deti, je jedným zo základných prvkov rodinného učeníctva. Nezanedbávajte však ani pohľad detí. Pýtajte sa ich na ich skúsenosti, pocity a názory. Keď pochopíte cirkev na úrovni dieťaťa, budete mať lepšie predpoklady viesť ich ku Kristovi.

V Lukášovom evanjeliu (Lk 18:15-17) Ježiš pozýva deti, aby prišli bližšie. V Markovom evanjeliu (Mk 10:13-16) ich objíma. Zbory, ktoré prijímajú a objímajú deti, sú teda ako Ježiš. Ježiš sa v skutočnosti hnevá na učeníkov, že podceňujú hodnotu detí. Keď bude nabudúce v kostole plakať dieťa, nehnevajte sa. Deti sú Božím požehnaním. Silná cirkev bude deti prijímať, nielen ich tolerovať.

Prijímajte nových veriacich

Zdravé zbory sú vždy chaotické. Keď Boh požehná zbor mnohými novými veriacimi a rastúcim počtom detí, život zboru sa určite stane viac chaotickým, nie menej chaotickým.

Keď sa váš zbor bude uberať správnym smerom, bude to vyzerať chaoticky.

Spomínam si, ako som krstil mladú ženu, ktorá prijala Krista po tom, čo sa dostala z väzenia. Tesne pred krstom kazateľ povedal zhromaždeniu: „Túto pieseň pozná každý. Je to klasika.“

Keď ľudia spievali známu pieseň, obrátil som sa k žene a spýtal som sa: „Poznáte túto pieseň?“
„Nikdy v živote som ju nepočula.“
„To je v poriadku. Budete mať ešte veľa príležitostí naučiť sa ju.“

A nikdy nezabudnem, ako som raz novému veriacemu vysvetľoval Večeru Pánovu. „Čo sú to za plastové poháriky s troškou hroznovej šťavy?“

Alebo nezabudnem na to, ako ma niekto upozornil na zvláštnosť vo výzdobe. „Prečo majú kostoly všade umelé rastliny? Je to také divné.“

Alebo ako často sa navzájom nazývame smiešnymi menami. „To sú tu všetci príbuzní? Prečo sa všetci nazývate bratmi a sestrami?”

Zbor sa uberá zdravým smerom, keď noví veriaci narúšajú pokoj. Ich otázky a pripomienky vás prinútia prehodnotiť mnohé veci. Nasledujúcich päť rokov sa zamerajte na evanjelizáciu, deti a asimiláciu nových veriacich. Váš zbor sa možno dramaticky nezväčší, ale bude rásť jeho zdravie.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Sam Rainer

je prezidentom spoločnosti Church Answers a je spoluzakladateľom vydavateľstva Rainer Publishing. Je hlavným kazateľom v baptistickom zbore West Bradenton v Bradentone na Floride. Sam je spoluorganizátorom podcastov Rainer on Leadership a EST.church.

Sam Rainer tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články