Téma - Radosť

Priatelia kríža

Čo je našou motiváciou k tomu, aby sme obdivovali Kristov kríž a uvedomili si význam má kríž pre našu vieru?

23. február

23. február

Otcovou bolesťou bol stratený syn. Otcovou radosťou je nájdený syn. Nemôžeme byť synmi Otca, ktorý sa raduje z návratu syna, ak nie sme bratmi tomu...