Nezaradené

1. máj

Ak sám svedčím o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé. Iný však svedčí o mne a ja viem, že svedectvo, ktoré o mne vydáva, je pravdivé. Vy ste sa obrátili na Jána a on vydal svedectvo pravde. Ja však neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste boli spasení. On bol sviecou, ktorá horela a svietila, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť pri jej svetle.

Ján 5:31-35

Ježiš pred Židmi vysloví o sebe priam neslýchané tvrdenia. Nielen o svojej osobe, že je Boží Syn, rovný Bohu. Ale i o svojej autorite, že má právo spasiť i súdiť, dať život i vziať život. Toto je právomoc, ktorú má len Boh. A Ježiš tvrdí, že táto božská právomoc patrí Jemu. Ale kto potvrdí, čo Ježiš tvrdí o sebe? Akého svedka si Ježiš privolá, aby potvrdil pravdivosť jeho tvrdení? Ježiš začne tým, kto neprichádza do úvahy ako svedok. Je to On sám. Preto hovorí: Ak sám svedčím o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé. Človek nemôže byť sám sebe svedkom, lebo také svedectvo je neplatné.

Kto teda prichádza do úvahy? Je to Ján Krstiteľ. Veď jeho poslaním bolo byť  svedkom. (Jn 1: 7–8) A Ján vydal svedectvo pravde, ktorou je Ježiš. Ján bol sviecou, nie svetlom, len svedkom o svetle, ktorým je Ježiš. On hovorí o Jánovi, že bol sviecou, ktorá horela a svietila. Aký krásny obraz pre svedka Ježiša Krista! Byť sviecou, ktorej poslaním je svietiť. Ale len tá svieca svieti, ktorá horí. Svieca, ktorá nehorí, ani nesvieti. Aj my sme volaní stať sa Ježišovými svedkami. Aj my sa máme stať sviecou, ktorá svieti. Je tu však jedna podmienka. Len svieca, ktorá horí i svieti. Len ten, kto horí pre Krista, môže byť svedkom Ježiša Krista.

Ako však zistím, či som horiacou sviecou? Svieca, ktorá horí, časom zhorí. Postupne z nej ubúda, horením sa zmenšuje, až sa nakoniec úplne roztopí. To je cena, ktorú musí svieca „zaplatiť“ za to, že svieti. Aj náš svedecký život nás bude niečo stáť. Bez tejto ceny svietiť nemôžeme. Ale ono stojí za to svietiť za akúkoľvek cenu. I za cenu obete. Najmä, keď ide o Ježiša.

Pane, i dnes chceme byť sviecou, ktorá svieti. Zapáľ nás svojou láskou, aby sme horeli!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.