Nezaradené

10. október

Už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete… Dal som im tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.

Ján 17:11, 14

Kresťan je človek, ktorý síce nie je zo sveta, ale až do smrti  žije vo svete. Z toho pre neho vyplýva, že niekedy musí čeliť i nepriateľstvu sveta. Čím Ježiš vysvetľuje tento konflikt so svetom? Svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta. Svet je schopný milovať len to, čo pochádza z neho, čo je jeho a patrí jemu. Ale ak je niečo, čo svet neznáša, tak je to práve odlišnosť. Lebo odlišnosť je tŕňom v oku ľudí tohto sveta.

Lenže je to práve duchovná a morálna odlišnosť, ktorá charakterizuje kresťana. On sa vyčlenil z prúdu tohto sveta a začal plávať proti prúdu. Začal žiť pre iné hodnoty. A čím viac je jeho odlišnosť viditeľnejšia, tým viac sa stáva tŕňom v oku svojho okolia. Lebo svojou odlišnosťou sa stáva obžalobou sveta. Niekedy stačí, aby odmietol pohárik pri oslave v zamestnaní, a hneď sa stane terčom nepochopenia a posmechu. Keď začnete plávať proti prúdu, tak nevyhnutne skôr či neskôr narazíte.

Čím viac stelesňujeme hodnoty Božieho kráľovstva, tým viac sa stávame svedomím svojho okolia. Lenže človek sveta sa snaží potláčať hlas svedomia. Teraz si predstavte, že toto svedomie mu začne chodiť pred očami! Nie div, že by nás niektorí ľudia najradšej odstránili zo svojej blízkosti! Náš život je jednoducho pre nich obžalobou. Niekedy nemusíme povedať ani slovo, ale už svojou prítomnosťou  provokujeme svoje okolie k neznášanlivému postoju.

Nemôžeme očakávať, že svet sa bude k nám správať inak, ako sa správal k nášmu Pánovi. Že bude nenávidieť Krista a milovať nás. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať i vás (Jn 15:20) V našej krajine to zatiaľ platiť ešte nemusí. V mnohých iných krajinách to však platí, že svet svoju nenávisť voči Kristovi prenáša  na kresťanov. Ale jeho nenávisť je dôkazom, že tak ako náš Pán, ani my nie sme z tohto sveta (v.16). Veď keby sme boli z tohto sveta, svet by nás miloval ako svojich. Preto radšej byť svetom nenávidený, ako ním byť milovaný.

Pane, pomôž nám žiť vo svete ako tým, ktorí nie sú zo sveta!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal