Nezaradené

11. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Raz sa osamote modlil. Boli s ním jeho učeníci. Opýtal sa ich: Za koho ma ľudia pokladajú? Oni odpovedali: Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A za koho ma pokladáte vy?, opýtal sa ich. Peter odpovedal: Za Božieho Mesiáša. No on ich dôrazne žiadal, aby to nikomu nepovedali, a dodal: Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený.

Lukáš 9: 18 – 22

Kto je Ježiš? Ľudia vtedy aj dnes sa Ho pokúšajú zaradiť do známych kategórií. Je veľký prorok, veľký učiteľ, veľký príklad mravnosti. Ale Ježiš sa „nezmestí“ do žiadnej kategórie. Každá je pre Neho príliš „tesná“. To spozná Peter, ktorý s Ježišom už prežil nejaký čas. Keď vyzná Ježiša za Božieho Mesiáša, tým vlastne hovorí: „Pane, keď stojíme pred Tebou, to ako keby sme stáli pred Bohom“. Áno, Ježiš nie je nikto menší než Boží Syn. Preto akýkoľvek obdiv zo strany sveta vlastne znamená odmietnutie pravého Ježiša. Navyše obdiv k ničomu nezaväzuje. Petra jeho vyznanie však áno. Zaväzuje k poslušnému nasledovaniu.

Keď učeníci spoznajú, že Ježiš je Bohom zaľúbený a poslaný Mesiáš, prichádza čas, aby im odhalil, akým Mesiášom On je. Nie politickým, ale trpiacim: Syn človeka musí mnoho trpieť… Nad Ježišom visí tajomné musí. Ale prečo musí? Prišiel, aby zmenil svet. Ale ako si poradí s mocou zla vo svete? Akú cestu si vyberie? Cestu kríža. Nestane sa len ďalším politickým revolucionárom alebo sociálnym reformátorom. Lebo čo tento svet potrebuje, nie je spravodlivejší politický režim, ani lepšie sociálne programy. Potrebuje Spasiteľa na kríži.

Najväčší problém sveta a človeka totiž neleží okolo nás, ale v nás. Je ním hriech. Preto najväčšia potreba nie je riešenie problémov okolo nás, ale v nás. Je ňou riešenie hriechu, ktoré prináša len Ježišova obeť na kríži. Čokoľvek iné necháva moc zla nezlomenú, hriech nevyriešený, srdce človeka nezmenené. Preto Syn človeka musí mnoho trpieť… Dokonca musí byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Duchovná elita národa v mene Božom zavrhne Božieho Mesiáša. Prehlási, že Ježiš je hoden smrti. Jeho Otec však prehlási, že je hoden života. Lebo slovíčko musí platí nielen pre jeho smrť, ale aj pre jeho vzkriesenie: Musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený. Nie smrť ale Boh má posledné slovo. Mal aj bude mať. Ako dobre!

Pane, ďakujeme, že v tvojej obeti je riešenie pre inak neriešiteľný problém človeka!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal