Nezaradené

12. máj

Odplavili sa asi na dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď zbadali Ježiša kráčať po mori a približovať sa k lodi. Naľakali sa. On im však povedal: Ja som to, nebojte sa! Chceli ho vziať na loď, ale loď čoskoro pristála pri brehu, ku ktorému sa plavili.

Ján 6:19-21

Uprostred búrky na mori Ježiš prichádza k svojim učeníkom. Čo urobí v tejto situácii ohrozenia? Utíši búrku a vstúpi do lode k svojim učeníkom? Toto je naša bežná predstava o tom, ako by nám mal Ježiš pomôcť v búrkach života. Mal by urobiť všetko preto, aby sme sa mohli pokojne plaviť životom ďalej. Pred tým pri podobnej situácii, keď bol s učeníkmi na mori, to Ježiš aj urobil. Mocou svojho slova utíšil búrku. Teraz však prichádza uprostred búrky, aby mocou svojho slova utíšil učeníkov. Keď Ho v prvej chvíli nespoznávajú a  naľakajú sa, Ježiš im hovorí: Ja som to, nebojte sa!

Čo teda Ježiš robí? Nerieši búrku, ale strach učeníkov. Neodstraňuje vlny, ale posilňuje ich vieru. Dáva im svoje slovo, o ktoré sa môžu v situácii ohrozenia oprieť. Slovo, ktoré s nimi zostane i vtedy, keď On raz od nich odíde k Otcovi. Keď sa v budúcnosti už nebudú môcť oprieť o jeho telesnú prítomnosť, budú sa môcť oprieť o jeho slovo.

A nielen oni, ale aj my. Lebo týmto slovom i nás Ježiš vedie k tomu, aby sme sa uprostred búrky nebáli. Dôvod, prečo sa nemusíme báť, je v slovách: Ja som to! Je to Ježišova totožnosť, ktorá dáva moc Ježišovým slovám. Veď nie je jedno, kto nám povie: Nebojte sa! Keď to hovorí Ježiš, tak to robí ako Pán všetkých vĺn a všetkých búrok. Len Ten, kto kráča po rozbúrených vodách, môže povedať tým, ktorí sú v lodi: Nebojte sa!

Pohľad na Ježiša, na jeho božskú moc tak vysvetľuje, prečo sa nemusíme báť. Lebo s nami je Ten, ktorý svojich bezpečne prevedie všetkými búrkami a privedie ich na druhú stranu. Chceli ho vziať na loď, ale loď čoskoro pristála pri brehu, ku ktorému sa plavili. Loď sa nedostala k brehu vďaka úsiliu učeníkov, ale vďaka Ježišovmu nadprirodzenému zásahu. Nie sú to učeníci, ktorí svojho Pána dopravia na breh. Je to On, ktorý ich bezpečne privedie do cieľa.

Pane, ďakujeme, že si to Ty, ktorý i nás bezpečne privedieš na breh večnosti.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal