Téma - Dielo Krista

Hľa!

Apoštol Ján chce uchopiť našu pozornosť, chce aby sa naše oči obrátili smerom, ktorým ukazuje jeho prst. Čo nám chce tak veľmi nástojčivo ukázať?