Nezaradené

13. jún

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla k Pánovým nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla! Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme.

Lukáš 10: 38 – 42

Marta, unavená z obsluhy, už ďalej nedokáže skryť svoju namrzenosť. Výčitku však neadresuje sestre, ale Ježišovi: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Tebe je úplne jedno, že som na všetko sama? Že moja sestra ani prstom nepohne? Však už konečne povedz niečo. A Marta sama povie Ježišovi, čo má povedať Márii: Povedz jej, aby mi pomohla! Takže na vine nie je len Mária, ktorá nepomáha, ale aj Ježiš, ktorý danú situáciu nerieši. 

Marta si je istá, že jej výčitka je oprávnená. Čaká ju však veľké prekvapenie. Pán ju nielen že láskavo napomenie. On sa ešte aj jej sestry zastane! Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, … Príprava pohostenia spojená s obsluhou hostí znamená pre domácu pani aj starosti. Marta nevie čo skôr. Ale potrebné je len jedno. A práve to jedno potrebné má Mária. Čo je to? Otvorené ucho pre Ježišovo slovo. Marta otvorila pre Ježiša svoj dom, čo je chvályhodné. Ale Mária otvorila pre Neho svoje ucho. A to je to jedno potrebné pre život. Ako na to Mária prišla? Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Pre žalmistu podielom bol Hospodin: Hospodine, … Ty si moje útočisko, môj podiel v krajine živých (Ž 142:6). Pre Máriu podielom je Ježiš, spoločenstvo s Ním. Kto si Ježiša vyberie za svoj podiel, má zasľúbené, že o tento podiel nikdy nepríde.

V živote sú veci dobré, dôležité a podstatné. Mnohé veci sú dobré, ale nie sú dôležité. Iné sú dôležité, ale nie pre život podstatné. Môžeme celý život premrhať tým, že síce budeme robiť veci dobré, aj dôležité, ale nie podstatné. Dobré a dôležité veci nás môžu pripraviť o tie podstatné. Môžu sa stať hrobom pre to najlepšie. Mária si vybrala to podstatné. Čas strávený s Pánom pri jeho slove sa pre ňu stal prioritou. K jej voľbe sa Pán priznal. A pred Martou sa jej zastal. Lebo podľa Neho si dobre vybrala, lebo si vybrala dobrý podiel. V živote si všetci vyberáme. Či dobre, to sa ukáže.

Pane, kiež by aj o našej voľbe platilo to, čo platilo o tej Máriinej!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal