Nezaradené

13. marec

Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život.

Ján 3:13-15

Dialóg sa mení na monológ. Nikodém sa odmlčí. Veď to, čo tu Ježiš hovorí o sebe, mu muselo vyraziť dych. Ak Ježiš naozaj zostúpil z neba, potom to znamená, že Boh je jeho Otcom a nebo je jeho domovom. Navyše si Ježiš privlastní titul Syn človeka, ktorým Stará zmluva označuje bytosť s najvyššou autoritou.

Ale prečo Ježiš zostúpil z neba?aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Vojsť do Božieho kráľovstva (Jn 3:5) a mať večný život je jedno a to isté. Znamená to byť zachránený pre večnosť. Ježiš neprišiel len zjaviť pravdu o Bohu, o spáse, o nebi. On prišiel zachrániť človeka, darovať večný život. Kľúčom k večnému životu je však viera v Neho: aby každý, kto v neho verí, mal večný život.

Čo znamená veriť v Neho? To Ježiš ilustruje na príbehu zo Starej zmluvy. Boh potrestal hriech vzbury ľudu tak, že naňho poslal jedovatých hadov. Mnohí boli smrteľne poštípaní a tak odsúdení na smrť. Ale do tejto situácie súdu Boh poslal záchranu v podobe medeného hada. Zasľúbil, že každý, kto sa pozrie na hada vztýčeného na drevenej tyči, bude zachránený. A tak sa i stalo. Kto uveril sľubu a pozrel sa na vyzdvihnutého hada, bol zachránený. Kto tak neurobil, zomrel.

My všetci sme poštípaní smrteľným jedom hriechu a tak odsúdení na smrť. Ale do situácie súdu Boh poslal záchranu, ktorou je Syn človeka vyzdvihnutý na drevo kríža. Jediný protijed na naše smrteľné poštípanie hriechom je Kristov kríž. Tam On vzal na seba náš hriech, nechal sa poštípať týmto jedom až na smrť. A pohľad viery na ukrižovaného Krista, že On aj za mňa zomrel, že i za moje viny zaplatil svojím životom, že pre jeho obeť Boh i mňa prijme na milosť a odpustí mi, je zachraňujúci pohľad. Lebo otvára dvere do večnosti.

Pane, aby sme my mohli byť zachránení, Ty si musel byť ukrižovaný. Vďaka Ti!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal