Nezaradené

13. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Žene povedal: Rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou.

Genezis 3:16

Ako druhá v poradí prichádza na rad žena, Eva. Tá, ktorá bola zvedená. Aké dôsledky bude mať hriech v jej prípade? Podobne, ako hada, aj ju zasiahnu tie dôsledky práve tam, kde je žena najzraniteľnejšia. Zasiahnu ju v manželstve a materstve. V jej poslaní manželky a matky. Boh najprv začne jej materstvom: Rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti.

Prvýkrát v Biblii sa stretávame s pojmom bolesť. Čo je bolesť? Bolesť sú slzy a plač. Bolesť je trápenie, už či fyzické alebo duševné. S hriechom tak do života človeka vstúpilo i utrpenie. To, čo malo žene prinášať najväčšiu radosť a naplnenie, jej materstvo, bude odteraz poznačené bolesťou a utrpením.

Žena bola stvorená ako brána života. Cez ňu prichádza na svet živá bytosť, dieťa. Ale tam, kde je vložený dar života, po páde je tento dar spojený s bolesťou. A nielen s bolesťou, ale aj s ohrozením života. Niekto nazval pôrod krokom nad hrobom. A pre mnohé ženy v minulosti sa pôrod stal doslova nielen krokom nad hrobom, ale aj krokom do hrobu. Boh teda oznámi žene, že jej najväčšia radosť, priviesť dieťa na svet, bude vykúpená bolesťou.

Ale tá bolesť častokrát nekončí pôrodom. To bolestivé priviazanie ženy, matky, k dieťaťu či k deťom má neraz aj svoje pokračovanie. Slovo bolesť má totiž v hebrejčine aj význam zármutku. Neraz fyzickú bolesť ženy pri pôrode časom vystrieda duševná bolesť matky po pôrode. Pri pôrode síce prestrihnú pupočnú šnúru, ktorou je dieťa spojené s matkou. Ale po celý život je matka spojená s dieťaťom inou, neviditeľnou pupočnou šnúrou, ktorá sa nedá prestrihnúť.

Matka je totiž hlbšie spojená so životom svojho dieťaťa ako muž, otec. Ona žije vo svojich deťoch. Úspech dieťaťa prežíva ako svoj úspech. A neúspech, bolesť či prehru dieťaťa zas prežíva ako svoju bolesť. Preto bolesť materstva sa neraz zmení na opakovanú bolesť z dieťaťa, ktoré si ničí svoj život hriechom. Koľko matiek nosí bolesť za svoje dieťa až do konca života!

Pane, prosíme, pomôž niesť túto bolesť ženám matkám, ktoré ňou trpia!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste mali záujem o tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal