Ako bolo na počiatku

31. december

Jozef spoznal, že za všetkým v jeho živote stojí Božia láska. Preto nevidí len ľudské zlo, ale najmä Božie dobro. Neprežíva horkosť voči bratom, ale vďačnosť voči Bohu. Voči tomu, ktorý vo svojom...

30. december

Človek si to rád uľahčí. Previní sa voči bratovi, ale kajá sa len pred Bohom. Lebo Bohu je ľahšie vyznávať hriechy ako bratovi. Ísť za bratom stojí viac pokorenia ako ísť pred Boha. Ale práve to Boh...

29. december

Na Jákobovi vidíme, akým veľkým požehnaním pre deti je vlastný život viery ich rodičov. Život žitý a prežitý s Bohom a pre Boha. Život, na konci ktorého bude môcť zaznieť svedectvo o vernom a slávnom...

28. december

Toľko vonkajších okolností hovorilo proti naplneniu Božích sľubov! Veď i sám Jákob zomiera v cudzine ďaleko od zeme zasľúbenia. Ale on tu jedná ako človek viery, ktorý vidí budúcnosť očami viery.

27. december

Voľba medzi požehnaním Egypta a Božím požehnaním je voľbou medzi prítomnosťou a budúcnosťou. Medzi životom, ktorý chcem žiť pre časnosť, a životom, ktorý chcem žiť pre večnosť. Hľadať požehnanie...

26. december

Narodený Spasiteľ priťahuje ľudí, ktorí už ďalej nevládzu predstierať, že to, čo žijú, ich skutočne napĺňa. Priťahuje ľudí, ktorí sú už unavení z povrchného, plytkého života a túžia spoznať niečo...

25. december

Udalosť narodenia betlehemského dieťaťa potrebuje vysvetlenie. Inak by táto udalosť zostala tajomstvom. Veď kto by v narodenom dieťati spoznal Božieho Syna, toho zasľúbeného Kráľa?! Preto keď Boh...

24. december

Počiatok kráľovstva, ktoré pretrvá všetky kráľovstvá sveta. Počiatok Kráľa tohto kráľovstva, pred ktorým sa raz sklonia všetci králi zeme, aj cisár Augustus.

23. december

Ak nás tento svet a tento život nemá pohltiť, musíme tu žiť ako cudzinci, ktorí žijú očakávaním na budúcnosť, na naplnenie Božích sľubov. Lebo len život nesený nádejou na večný domov v nebesiach nás...

22. december

Kresťan sa nemusí krčiť pred svetom s pocitom menejcennosti, lebo má pre svet viac, ako má svet pre neho. Môže dať svetu oveľa viac v podobe duchovného požehnania, ako mu svet môže dať v podobe...

21. december

Pre Božie deti je pravda tá najlepšia politika. Keď povieme pravdu o sebe, kto sme, čo sme, tak sa nemôžeme pomýliť. Ale Jozef má oveľa hlbší dôvod. On vie, že Egypt so svojou pohanskou kultúrou bude...

20. december

Obavy z budúcnosti pozná každý. Tie sú o to väčšie, o čo ťažšia cesta stojí pred nami. Ale keď je to cesta, na ktorú nás Boh pošle, potom je to vždy cesta, na ktorej nás aj Boh sprevádza. A potom je...

19. december

Pokušenie rozhodovať sa len na základe hlasu svojho srdca je vždy veľké. Ale dôležitejšie ako hlas srdca je Boží hlas. A dôležitejšia ako naša vôľa je Božia vôľa. Preto strach z toho, aby sme...

18. december

Jákob nie je len súkromná osoba, on je aj patriarcha, Boží muž. Je nositeľom Božích sľubov, ktorý má poslanie pre budúcnosť. Ako patriarcha sa preto pýta: Je moje rozhodnutie ísť do Egypta v súlade...

17. december

Sú určité veci, na ktorých Bohu pri nás natoľko záleží, že nás to bude učiť dovtedy, kým sa to nenaučíme. Bude nás stavať do tých istých situácií, v ktorých sme predtým zlyhali, kým neurobíme opravnú...

16. december

Pokiaľ je Kristus mŕtvy v našom živote, ani náš duch nemá dôvod sa radovať. Ale keď sa Kristus stane živým aj pre nás, keď ožije aj v našom živote, vtedy ožije i náš duch a my máme opäť pre čo žiť.

15. december

V objatí milujúceho brata sa roztopí všetka nedôvera, obavy, podozrievanie. Tí, ktorí na začiatku nemohli od zdesenia ani ústa otvoriť, na konci už hovoria so svojím bratom. Jozefova láska vyhnala...

14. december

Jozef sa dozvie zmysel svojej životnej cesty až po dlhých rokoch. Jozef tu zrazu vidí Božiu zvrchovanú ruku za všetkým tým, čo prežil. Vidí, že Boh i z materiálu ľudského zla, hriechu a utrpenia...

13. december

Kto v pokání riešil svoju vinu a napriek tomu nedokáže odpustiť sám sebe, potrebuje počuť, že Boh je väčší ako náš hriech. A že ani naša vina nemôže prekaziť Božie plány. Boh vo svojej zvrchovanej...

12. december

V Jozefovom plači, ktorý sa nechá premôcť pokáním svojich bratov, môžu jeho  bratia vidieť tvár Boha, ktorý sa nechá „premôcť“ pokáním človeka. Lebo to je jediná Božia slabina. Tam, kde sa vyznáva...

11. december

Jozefovi bratia už nie sú tí istí ľudia, ako boli pri prvom či druhom stretnutí. Ich srdce je preorané pokáním, bytostnou premenou. A práve ich pokánie, najhlbšie tlmočené a demonštrované Júdom, sa...

10. december

Jozefovo sebazaprenie je obdivuhodné. Keď tvrdo zaobchádzal s bratmi, v skutočnosti bol tvrdší a prísnejší voči sebe ako voči nim. Musel sa stále premáhať, aby sa neprezradil svojím plačom. Nie je...

9. december

Júdovo pokánie voči Bohu sa tak dovŕši v zmenenom vzťahu k otcovi aj bratovi. Na nich mu záleží oveľa viac ako na sebe. Táto premena trvala dvadsať rokov, ale nakoniec stála za to. Veď pokánie vždy...

8. december

Ak človek neurobí krok od vyznania viny k náprave, k zmene, ešte pokánie neurobil. Ak hriech, vinu len vyzná, ale sa v tej veci vôbec nezmení, klame sám seba.

7. december

Boh cez Jozefa posiela bratom príležitosť zložiť reparát. Pri Jozefovi úplne prepadli. Ako to dopadne teraz, pri tejto novej skúške po dvadsiatich rokoch? Pri novom opravnom termíne?

6. december

Cez Jozefovo obvinenie z toho čo neurobili, sú Bohom obvinení z toho, čo v minulosti urobili svojmu bratovi. Kto vidí len hriech, ktorý nespáchal, bude vyzdvihovať svoju nevinu. Bratia sú cez...

5. december

Aká bude reakcia Jozefových bratov, keď sa stanú svedkami toho, ako je ich najmladší brat Benjamin uprednostnený? Vyvolá to v nich nevôľu? Budú mu závidieť? Začnú na Benjamína krivo zazerať? Jozef...

4. december

Ale akým právom Boh volá človeka k obeti? Akým právom od neho žiada poklad jeho srdca? Akým? Právom Golgoty. Oproti Jákobovi otcovi tu stojí iný Otec, ktorý má tiež poklad svojho srdca.

3. december

Jedna z najťažších vecí v živote je tá, keď sa musíme bezmocne pozerať na bolesť, ktorú sme milovaným ľuďom spôsobili svojou vinou. Jákobovi synovia vidia nielen otcovu bolesť, ale aj svoju vinu voči...

2. december

Keď Boh položí svoju ruku na poklad nášho srdca, vždy to bolí. Lebo je to vždy volanie k obeti. A priniesť túto obeť by znamenalo pre nás smrť, zomrieť sebe, vzdať sa svojich lások, svojich plánov...

1. december

Keď Boh položí svoju ruku na poklad nášho srdca, vždy to bolí. Lebo je to vždy volanie k obeti. A priniesť túto obeť by znamenalo pre nás smrť, zomrieť sebe, vzdať sa svojich lások, svojich plánov...

30. november

Problém rozdelenej rodičovskej lásky sa s Jákobom ako s otcom ťahá až do staroby, vlastne až do hrobu. Je to smutné svedectvo o tom, že z niektorých bied nie sme vyslobodení celý život. Idú s nami...

29. november

Boh v Egypte zobudil spiace svedomie Jozefpvých bratov a oni spoznali svoju vinu. Ale pred otcom o tom mlčia. Lebo od poznania viny k vyznaniu viny niekedy vedie dlhá cesta. Tak ako v prípade...

28. november

Hlad je zlá vec, ale hriech je oveľa horšia vec. Na hlad môže naše telo zomrieť. Ale na hriech môže naša duša večne zahynúť. A práve to je to, čo Boh nechce. Nechce našu smrť, nechce naše zahynutie...

27. november

Kde je Boží Duch pri diele, nemusíme sa báť, že niečo pri druhých zmeškáme. To len my svojou nedôverou a netrpezlivosťou všeličo urýchľujeme a tým len veľa pokazíme. Jozefovi nateraz stačí, že jeho...

26. november

Prečo je dôležité, aby sme na vlastnej koži okúsili to, čo sme my spôsobili druhým? Lebo my nikdy nepochopíme, aké je to zlé, odporné, čo sme urobili druhým, pokiaľ to isté niekto neurobí nám. Nikdy...

25. november

Boh odpúšťa len tým, ktorí svoju vinu spoznajú a vyznajú. A to bratia ešte neurobili. To majú ešte pred sebou. Aby k tomu vôbec došlo, Jozef musí s nimi tvrdo zaobchádzať. Lepšie povedané, to Boh...

24. november

Aj v krajine utrpenia, v situácii, kde už nič dobré nečakáme, Boh má pre nás pripravené svoje požehnanie. On predsa nezabúda na svojich, nech sa nachádzajú na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek...

23. november

Z cudzinca, otroka, väzňa sa zo dňa na deň stane kancelár najmocnejšej ríše tej doby, druhý muž po faraónovi. Prečo teraz? Lebo nehrozí, že sa mu z úspechu zatočí hlava.

22. november

Skôr ako bol Jozef povýšený, musel byť ponížený, aby sa z neho stal pokorný človek. Dnes nie je až taká núdza o ľudí, ktorí niečo vedia a niečo aj dokážu. Dnes je núdza o ľudí, ktorí niečo vedia...

21. november

Keď Boh vstúpi do rozhovoru s človekom, ktorý Boha nepozná, výsledok je ten, že človek je úplne bezradný. Ani všetci múdri tohto sveta nie sú schopní vyložiť a porozumieť tomu, čo Boh hovorí a koná...

20. november

Jedna z najťažších vecí v živote je naučiť sa v trpezlivosti čakať na Boží čas. Tak ako Jozefovi aj nám záleží na tom, aby sme sa čím skôr dostali z ťažkej, zlej situácie. Ale Bohu záleží na nás, na...

19. november

Prečo je dôležité, aby Jozef prežil sklamanie z človeka? Preto, aby svoju nádej viac neskladal v človeka, ale jedine v Boha. My nie sme schopní uniesť nádej, ktorú druhí do nás skladajú. Lebo my skôr...

18. november

Do jednej jamy Jozefa hodili vlastní bratia, do druhej ho hodili cudzí Egypťania. Z jamy do jamy. A jeho túžbou je dostať sa von z jamy. Jozef netuší, že práve vďaka tým jamám v jeho živote sa naplní...

17. november

Z vonkajšieho pohľadu je Jozef na ceste dolu. Najprv sa dostane z domu do otroctva a potom z otroctva do väzenia. Nižšie sa už padnúť nedá. Z vnútorného pohľadu sa však Jozef dostáva čoraz bližšie...

16. november

Keď Jozef nemôže robiť to, čo by chcel, robí aspoň to, čo môže. Verne slúži. Kto sa nenaučí robiť malé veci verne, nikdy nebude robiť veľké veci dobre. Preto Boh zverí veľké úlohy len tým, ktorí sa...

15. november

Ľudia, s ktorými je Boh, navonok neraz vyzerajú tak, že ich Boh opustil. Jozef nikdy nevyzeral taký opustený Bohom ako vtedy, keď bol predaný do otroctva. A znovu: Jozef nikdy nevyzeral taký opustený...

14. november

Utekať pred povinnosťami je zbabelé, utekať pred pokušením je hrdinské. Jozefov príbeh je veľmi aktuálny. Pótifarova žena síce zomrela, ale jej duch, duch zvádzania žije dodnes.

13. november

Pótifarova žena dúfa, že Jozefov odpor časom zoslabne. Keď ani každodenné naliehanie nezaberie, príde tretia fáza, nečakaný frontálny útok.

12. november

Jozef má okrem krásneho charakteru ešte niečo viac. Niečo, bez čoho aj charakter a svedomie človeka je málo. Má Božiu bázeň, ktorá ho stráži a dáva mu silu odolať pokušeniu

11. november

Jozef je verný v málom a preto mu môžu byť zverené aj väčšie úlohy. Najlepšia príprava na väčšie úlohy v živote je vernosť v malých úlohách.

10. november

Aj náš životný príbeh je presne o tom istom, o čom je príbeh Júdu a Támar. Lebo Ten, ktorý vzal na seba špinavý, nečistý príbeh svojich predkov, vzal na seba aj náš nečistý príbeh, aby z neho spravil...

9. november

Od začiatku kapitoly je totiž Júda na ceste dolu, duchovne aj morálne. Keď však padne až na dno, nájde tam milosť pokánia. A vďaka tomu sa z temného dna hriechu dostane na vrchol. Na ten však vedie...

8. november

Támar sa cíti oprávnená hrešiť, lebo jej bolo ukrivdené. My neraz obhajujeme svoje previnenia tým, že sme sa ich dopustili len preto, lebo sa druhí previnili voči nám. Keď oni, tak aj my. Lenže to...

7. november

Júdova svojvoľná cesta je lemovaná hrobmi jeho najbližších. Keby vedel, ako dopadne jeho prekročenie hraníc, tak by ich určite neprekročil. Keby sme my dopredu vedeli, ako dopadnú niektoré naše...

6. november

Jákob ako syn oklamal svojho otca, aby v starobe ako otec bol oklamaný svojimi synmi. A tak na vlastnej koži spoznáva nezrušiteľný zákon sejby a žatvy. Zákon, ktorý neraz spoznávame aj my vo vlastnom...

5. november

Ako neskôr uvidíme, cesta z pádu do hriechu bude pre Jozefových bratov veľmi dlhá, ťažká a bolestivá. Lebo je ľahšie sa do hriechu zamotať, ako sa z neho vymotať. Ale vďaka Bohu, že cesta späť je...

4. november

Čo robí hriech s človekom? Deformuje ho, kriví jeho charakter. Tak ako zdeformoval Jozefových bratov. Všetko to začne ich závisťou a nenávisťou voči svojmu bratovi. Ich dlhodobo prechovávané zlé...

3. november

Prečo Júda nie je dôsledný, ale si zvolí cestu menšieho zla? Pretože zlu v sebe i okolo seba treba odporovať v začiatkoch. Júda nevyužije príležitosť na začiatku, nepostaví sa vedľa Rúbena. Preto sa...

2. november

Nestačí len chcieť dobre. Za dobro sa treba aj celou váhou postaviť. Ľudia, ktorí sú nerozhodní v dobrom, sa nakoniec stávajú spoluvinníkmi a spolupáchateľmi zlých. Lebo rozhodnosť zlých vždy zvíťazí...

1. november

Byť verným, poctivým a spoľahlivým sa opláca. Možno nie z ľudského, krátkodobého hľadiska, ale určite z Božieho, dlhodobého hľadiska.

31. október

Takto teda vyzerá situácia v Jákobovej rodine. Zlyhávajú všetci aktéri deja. Otec svojou rozdelenou láskou, Jozef svojím donášaním a povýšenectvom a bratia svojou nenávisťou. Z ľudského hľadiska...

30. október

Máločo tak úspešne rozbije súrodenecké vzťahy ako to, keď je jedno dieťa uprednostnené na úkor ostatných. Otcova láska k Jozefovi je vlastne zničujúca pre syna. A nielen tým, že ňou Jákob zapálil...

29. október

Jákob miluje svojich synov rozdelenou láskou, lebo zo všetkých najviac miluje Jozefa. On sám bol ako dieťa milovaný rozdelenou láskou. Nepoučil sa z chýb svojich rodičov.

28. október

V rodine Jákoba sa schyľuje k veľkej rodinnej tragédii. Jozef žaluje na svojich dospelých bratov. Donášanie a žalovanie však najviac ohrozuje samotného žalobcu. Kriví to jeho charakter.

27. október

Každý bude po smrti pripojený k tomu ľudu, s ktorým bol spojený počas svojho života na zemi. Buď to bude Boží ľud, alebo ľud tohto sveta. Kto je naším ľudom v časnosti, bude ním aj vo večnosti.

26. október

Žiadna duchovná skúsenosť v minulosti nás neochráni pred hriechom v prítomnosti. Nech by sme prežili akúkoľvek hlbokú duchovnú skúsenosť, neurobí nás to imúnnymi voči pokušeniu a hriechu.

25. október

Viera vidí nielen kríž, ale aj za kríž. Vidí, že Boh straty v prítomnosti neraz zmení na zisky v budúcnosti.

24. október

V Biblii sa spomína mnoho dôležitejších ľudí ako je Debora. A predsa Biblia mlčí o ich smrti a pohrebe, zatiaľ čo smrť a pohreb tejto ženy spomína. To znamená, že nie je smrť ako smrť. Prečo? Lebo...

23. október

Čo je najväčšia potreba človeka, ktorý sa načas vzdialil od Boha a opäť sa k Nemu vrátil späť? Počuť a byť uistený o tom, že všetko, čo platilo v minulosti, platí aj dnes. Že z Božej strany sa vo...

22. október

Pre Jákoba bola duchovná obnova spojená s miestom Bét-el. Pre nás je spojená s Golgotou, s Kristovým krížom. Vrátiť sa do Bét-ela pre nás znamená vrátiť sa pod Kristov kríž a tam si v pokání riešiť...

21. október

Zvláštny pohreb! Síce sa tu pochováva, ale sa pritom neplače, iba ak plačom pokánia. Jákob so Síchemom zanechá aj jeho modly. Nie ako to robia niektorí: Svet síce opustia, ale jeho modly si vezmú so...

20. október

Prvá kázeň pokánia v dejinách Božieho ľudu. Kázeň, ktorú otec káže sebe a svojej rodine. Lebo príčinou mizérie Jákobovej rodiny je duchovná polovičatosť. Jákobovci síce veria v Boha, ale slúžia...

19. október

Boh Jákoba nechá zožať trpké ovocie jeho pomýleného rozhodnutia. V tom je Božia múdrosť. Ale jeho milosť je v tom, že sa nám neotočí chrbtom. Volá nás späť k sebe. Tak ako Jákoba.

18. október

Iný meter máme na druhého a zas iný na seba. Druhého prísne odsúdime a seba pohotovo ospravedlníme. Ale hriech druhého ešte neospravedlňuje môj hriech. Ani ma neoprávňuje k tomu, aby som zhrešil aj...

17. október

On zhrešil ako pohan, keď zneuctil Dínu. Oni zhrešili ako veriaci, príslušníci Božiemu ľudu. On zhrešil bez poznania Boha, oni zhrešili napriek poznaniu Boha. Preto je hriech veriacich vždy väčší ako...

16. október

Svet vždy bude mať záujem o veriacich chlapcov a dievčatá. Horšie je, keď veriaci chlapci a dievčatá majú záujem o neveriacich partnerov. Tým máme a musíme byť znepokojení. Lebo zmiešané manželstvá...

15. október

Pre Božie deti platia iné normy mravnosti ako pre svet. Bola to Dína, ktorá prekročila hranice medzi Božím ľudom a svetom. Vedome sa spolčila s ľuďmi, ktorí duchovne aj mravne predstavujú iný svet...

14. október

Jákob po návrate žije pre hodnoty sveta. Materiálne sa mu darí, ale duchovne ho to uspáva. Po rokoch však príde bolestivé prebudenie - cez jeho deti. Ovce sa mu síce množia, ale deti sa mu začnú...

13. október

K pokániu patrí aj náprava toho, čo sa napraviť dá. Jákob nechce zneužiť bratovo odpustenie: Odpustil mi, tak už dlh vrátiť nemusím. Práve naopak. Hoci mu Ézav všetko odpustil, on chce dať všetko do...

12. október

Boh v Jákobovi vypôsobil ducha pokory a v Ézavovi zas ducha odpustenia. Človek sám od seba nie je schopný takéhoto zmierenia. Ale tu sme svedkami toho, čoho je schopný Boh. On je schopný aj po rokoch...

11. október

Len Bohom  pokorený človek sa dokáže pokoriť aj pred bratom. Len zmierený s Bohom usiluje aj o zmierenie s bratom či blížnym.

10. október

Žiť víťazný život znamená žiť život neustálej kapitulácie pred Bohom. Radšej krívajúci a požehnaný ako silný, sebestačný ale bez požehnania. Boh neraz zbaví človeka jeho viditeľných opôr, aby ho tak ...

9. október

Zlomený, porazený, pokorený, na Božiu milosť odkázaný človek je v Božích očiach víťazom. To je víťazný zápas, v ktorom človek utrpí od Boha porážku a vo svojej bezmocnej závislosti sa upne na jeho...

8. október

Keď Boh chce zlomiť náš odpor, tak sa dotkne citlivých miest v našom živote. Miest, ktoré bolia. Človek totiž nedá Bohu inú možnosť, len aby jeho odpor zlomil aj za cenu bolesti. Radšej tak, ako by...

7. október

Jákobov zápas je zápasom o to, aby nemusel povedať Bohu svoje áno a sebe nie. Lebo najťažšie v živote je povedať Bohu svoje áno. Ale pokiaľ tak neurobíme, máme Boha stále proti sebe.

6. október

Zbožný človek nechce vidieť, že to, čo najviac potrebuje, nie je Božia pomoc, ale Božie odpustenie. Že nestačí sa modliť a prosiť: Bože, pomôž! Ale že treba prosiť: Bože, odpusť! Až vtedy sa zo...

5. október

Keď Jákob stál pred Lábanom, videl len to, ako s ním naložil človek. Ako? Zle, nespravodlivo. Keď stojí pred Bohom, vidí, ako s ním Boh naložil. Ako? Milostivo a verne.

4. október

V Jákobovom prípade sa potvrdzuje stará známa pravda, že núdza učí človeka modliť sa. Preto je požehnaná každá núdza, ktorá vedie človeka na kolená. Keď nás Boh chce dostať na kolená, neraz musí...

3. október

Tu vyjde najavo, kto je vlastne Jákob. Napriek všetkému, čo s Bohom prežil, Jákob stále nie je Boží ale len zbožný človek. Preto sa riadi heslom zbožných ľudí: Človeče, pomôž si, aj Pán Boh ti pomôže...

2. október

V sporoch je možné dosiahnuť dve víťazstvá. Jedno je ľudské, druhé Božie. To ľudské vyzerá tak, že v snahe mať pravdu síce vyhrám spor, ale stratím toho druhého. Božie víťazstvo v spore vyzerá tak...

1. október

Sme na konci sporu medzi Lábanom a Jákobom. O čo v ňom ide? O to, kto má pravdu. Ale za otázkou, kto má pravdu, sa často skrýva otázka, kto je vinný. Za hľadaním svojej pravdy sa skrýva hľadanie viny...

30. september

Niekto sa chváli tým, že sa nikomu nebojí povedať pravdu do očí. Ale keď je to v hneve, nie je to žiadna cnosť. Umenie je povedať si pravdu a naďalej zostať priateľmi. To sa dá len vtedy, keď si...

29. september

Častokrát si nepoznáme ani tých najbližších. Myslíme si, že sa môžeme zaručiť za muža, za ženu alebo za deti, a pritom sa človek nemôže zaručiť ani sám za seba. Jákobova bieda je bieda jeho lásky...

28. september

Prečo sa Jákobovi jeho útek od svokra nepodaril? O to sa postaral Boh. Chcel totiž Jákoba naučiť jednu dôležitú lekciu. A síce, že nie je dobré ísť životom bez vyrovnaných účtov.

27. september

Čím žijú rodičia, tým budú žiť aj deti. Deti neprevezmú hodnoty, o ktorých im kážeme, ale tie, pre ktoré aj sami žijeme. Ráchel síce z domu odíde, ale so sebou si odnesie ducha rodičovského domu.

26. september

Boh vidí a  vidí všetko. Vidí každú krivdu, ktorá sa deje jeho deťom. A On raz zadosťučiní spravodlivosti všetkým, ktorým bolo ukrivdené. Urobil tak v prípade Jákoba, urobí tak aj v našom prípade.

25. september

Boh žiada našu poslušnosť, ale zároveň nám zasľúbi svoju prítomnosť. Cestou poslušnosti tak nikdy nekráčame sami. Boží sľub dáva silu poslúchnuť Boží rozkaz.

24. september

Kto stál za Jákobovým bohatstvom? Nie jeho prútiky, ale Božia vernosť. Boh predtým požehnal Lábana cez Jákoba. Ale neurobil to bez toho, aby nepožehnal aj Jákoba. Tak to robí až dodnes. Neukráti...

23. september

Keď sa naša vôľa začne zhodovať s Božou vôľou, tým viac sa naša túžba byť požehnaní mení na túžbu byť požehnaním pre druhého. Potom nám nezáleží na tom, aby sme sa my mali dobre pri druhých, ale aby...

22. september

Taký je totiž Boh. Je ochotný zostúpiť do najväčšej ľudskej biedy a telesnosti, aby svoje dielo zahalil do biednych ľudských šiat tak, že ho poriadne ani nevidieť.

21. september

Ráchel spoznáva, že Boh je zdrojom všetkého šťastia. Aby sa tak stalo, muselo jej byť šťastie z plodnosti na dlhší čas odoprené. Aby vo svojom trápení hľadala Boha. A On sa priznal a vypočul.

20. september

Na Lei vidíme, že bolesť môžeme spracovať dvojakým spôsobom. Buď si ju otvorene priznáme a necháme sa ňou priviesť k Bohu. Alebo ju v sebe potlačíme a začneme sami seba presviedčať, že je všetko...

19. september

Božie dielo ds uskutočňuje i cez Jákobovo búrlivé manželstvo. Veď na pôde tejto rodiny sa pripravuje príchod budúceho Spasiteľa sveta, ktorý sa narodí z pokolenia Júdovho. Aj uprostred ľudskej biedy...

18. september

Keď chceme niečo nazvať Božím, alebo niečo pripísať Bohu, urobme tak až vtedy, keď máme istotu, že je to naozaj tak. Nepoužívajme Božie meno nadarmo. Nepoužívajme príliš duchovný jazyk, lebo nás...

17. september

Boh nám niekedy dá, čo si silou mocou „vytrucujeme“. Ale nedá nám to preto, že by nám chcel ustúpiť. Robí to preto, že nás chce vychovávať. Aby sme pochopili, že čo chce On pre nás je lepšie, než čo...

16. september

Ak Lein zápas je zápasom o mužovu lásku, Ráchelin zápas je zápasom o mužove deti. Ju neteší, že je pekná, keď je neplodná. Ani ju neteší, že má mužovu lásku, keď nemá mužove deti. Ráchel je milovaná...

15. september

V Leinom živote nastane zlom vtedy, keď spozná, že svoj hlad po láske musí obrátiť od muža k Bohu. Veď ani porodenie troch synov nespôsobilo žiadnu zmenu v Jákobovom vzťahu k nej. A tak sklamanie...

14. september

Toto je Lein údel v manželstve: Mužom nemilovaná, ale Bohom  požehnaná. Síce nedosiahne požehnanie manželstva, naplnený vzťah s mužom. Dosiahne však požehnanie materstva, lebo Boh sa jej zastal. Ujal...

13. september

Niekedy si Boh použije rôznych ľudí, aby sme sa aj my ocitli v koži tých, ktorým sme ublížili a ich zranili. Lebo až keď sa páchateľ ocitne v koži svojich obetí, začne vnímať seba, svoje činy...

12. september

Pomocou Lábana Boh vovádza Jákoba do situácie, kde sa Jákob stane oklamaným Izákom i zraneným Ézavom. Tak ako bol Izák v tom, že požehnáva Ézava, ale bol oklamaný Jákobom, tak aj Jákob bol v tom, že...

11. september

Hriech zostáva hriechom aj vtedy, keď poslúži Božím zámerom. Boh na náš hriech „nedoplatí“. My však áno.

10. september

Tento scenár sa opakuje v živote mnohých mladých. Do manželstva vstupujú s tým, že si obrazne povedané berú Ráchel. Neskôr však zistia, že si vzali „Leu“, tú, alebo toho, koho nechceli.

9. september

Otázka výberu životného partnera nie je len súkromnou záležitosťou. Je to aj otázka duchovného poslania. Boh i cez naše manželstvá uskutočňuje svoje plány so svojím ľudom, s cirkvou.

8. september

Urobiť Hospodina svojím Bohom zároveň znamená urobiť seba jeho sluhom. Lebo len vtedy je Boh mojím Pánom, keď ja som jeho sluhom.

7. september

Boh nie je taký veľký, že by malé veci a starosti nášho života boli pod jeho úroveň. On nie je len Bohom veľkých, ale aj malých vecí. On je Bohom všetkých vecí, veľkých aj malých.

6. september

Jákob na svojom úteku z domu prežije udalosť, ktorá ho poznačí na celý život. Ktorou začne hlboká premena jeho života. Čo je to za udalosť?

5. september

Čo si Jákob chcel podvodom uchmatnúť, dostane ako dar. Stačilo len počkať na Boží čas. Veď čo má Boh pre nás pripravené, o to nás nikto nemôže pripraviť.

4. september

Boh daruje Jákobovi zvláštny sen. To je spôsob, ktorým tu Boh komunikuje s Jákobom. Ale dôležitý nie je spôsob, ale obsah komunikácie. Nie to, čo Jákob vo sne vidí, ale čo v ňom počuje.

3. september

Človek sa s Bohom nestretne na svojich výšinách, ale na svojom dne. Tam nás Boh nachádza a tam za nami prichádza. Nie keď sme na tom najlepšie, ale keď sme na tom najhoršie.

2. september

Nad človekom, za ktorým sa zatvoria dvere rodičovského domu, sa nečakane otvorí brána neba. Ten, ktorý na dlhé roky stratí spojenie s pozemským domovom, dostane možnosť nadviazať spojenie s nebeským...

1. september

My si pamätáme ľudí podľa toho, čo urobili alebo neurobili. Ale Boh si pamätá ľudí podľa toho, či robili alebo nerobili pokánie. A Izáka si Boh pamätá ako toho, kto to pokánie robil.

31. august

Aké naivné je myslieť si, že vina sa dá „technicky“ riešiť! Že sa dá riešiť zabudnutím. Ale vina časom nezarastie trávou. Ani ju neprikryje prach zabudnutia. Nevyriešená minulosť pôjde s nami ďalej.

30. august

Ézav plače, ale aj tam, kde sa plače, si musíme dať pozor. Lebo nie je plač ako plač, ani nie sú slzy ako slzy. Sú totiž pravé a nepravé slzy. Pravé slzy sú slzy ľútosti nad hriechom. Nepravé slzy sú...

29. august

Pred otcom kľačí, kričí, prosí a plače jeho milovaný syn, ale otec sa nedá obmäkčiť. Vari Izák prestal Ézava milovať? Nie. On len začal Boha poslúchať. A poslušnosť voči Bohu u neho víťazí nad láskou...

28. august

Niekedy aj my prežijeme zdesenie zo svojich najbližších keď zistíme, čoho všetkého sú vlastne schopní. Ale to najväčšie zdesenie prežijeme až vtedy, keď zistíme, čoho všetkého sme schopní my sami...

27. august

Je dobojované. Podvod sa podaril. Podvod na slepom mužovi a otcovi. Podaril sa tým najohavnejším možným spôsobom. A korunu všetkému nasadil Jákob svojím bozkom.

26. august

Tento rozhovor otca so synom nemôžeme čítať inak ako so zatajeným dychom. Na jednej strane je starý, slepý otec. Na strane druhej chytrácky syn s poslaním vylákať od otca požehnanie. Keď Jákob vojde...

25. august

Jákob sa nebojí podviesť otca. Bojí sa len odhalenia. To by mohlo mať katastrofálne následky. A má pravdu. Hriech má vždy nežiadúce následky. Také, s akými dopredu nikdy nepočítame. A má ich bez...

24. august

Boh nie je pri svojich plánoch odkázaný na našu pomoc. Svoje záujmy si obháji a ochráni aj bez nás. Rebeka však berie do svojich rúk to, čo mala prenechať v Božích rukách. Viac dôveruje svojej...

23. august

V rodine Izáka sa rieši otázka dedičstva. Izák je rozhodnutý presadiť svoju vôľu proti Božej vôli. Aby dedičom požehnania nebol Bohom vyvolený Jákob, ale ním, Izákom, vyvolený Ézav. Na Izákovi vidíme...

22. august

Abrahámovské požehnanie by malo ísť ruka v ruke s Abrahámovským duchom, ktorý Ézavovi úplne chýba. Napriek tomu Izák neváha zveriť tie najvyššie hodnoty do jeho rúk. Až taká je jeho zaslepenosť. Až...

21. august

Na Izákovi vidíme, že cesta od poznania Božej vôle k jej poslušnosti je niekedy veľmi dlhá a ťažká. Izák sa totiž rozhodne, že dedičom požehnania nebude Bohom vyvolený Jákob, ale ním, Izákom...

20. august

Izák s Rebekou sa chytili do pasce, do ktorej sa rodičia chytajú znovu a znovu. Miesto toho, aby nás deti ešte viac spojili, neraz nás rozdelia, keď sa jeden rodič upne na jedno dieťa a druhý zas na...

19. august

Podobne ako Izák aj my sme viac ohrození v hojnosti ako v chudobe. Viac nám ublížia úspechy ako neúspechy. To, keď sa nám „v cudzine“ darí, ako keď sa nedarí. Neúspechy nás pokoria a vedú k väčšej...

18. august

Ďalšia repríza! Ten istý príbeh strachu a klamstva, ktorý sme videli v živote otca, vidíme aj v živote syna. Izák kráča v stopách svojho otca. Ale kráča nielen v tom dobrom, ale aj v zlom. Otec...

17. august

Podobne ako jeho otec aj Izák zistí, že byť tam, kde nás Boh chce mať, ešte neznamená byť ušetrený ťažkostí. V zasľúbenej zemi nastane hlad a Izák zrazu stojí uprostred vážneho existenčného zápasu...

16. august

Niekedy si ako rodičia prajeme, aby naše deti to mali v živote ľahšie ako my. Aby boli ušetrené starostí a trápení, ktorými sme my prechádzali. Ale ak raz majú mať deti podobné skúsenosti s Bohom ako...

15. august

Ézav je v skutočnosti veľmi moderný človek, ktorý žije len pre prítomnosť. Len pre danú chvíľu. Rýchlo sa najesť, rýchlo sa zabaviť, rýchlo zaplniť prázdnotu. Veď život je len jeden, treba si rýchlo...

14. august

Pohotovosť, s akou dokáže Jákob využiť príležitosť pre seba, je obdivuhodná. To je pohotovosť človeka, ktorý má celý čas pred očami svoj cieľ, sleduje svoje záujmy a svoj prospech. Horí nedočkavosťou...

13. august

Izák miluje Ézava, lebo miluje divinu. A prečo Rebeka miluje Jákoba? Matka je v pokušení milovať to dieťa, ktoré treba viac chrániť. Ktoré je prítulnejšie, milšie. A tým je Jákob.

12. august

Budúcej matke Boh zjaví budúcnosť jej detí. Z dvojičiek, ktoré nosí pod srdcom, vzídu dva národy. O nich bude platiť, že väčší bude slúžiť menšiemu. Rebeka sa dozvie, že Boh si ešte pred narodením...

11. august

Rebekinu neplodnosť Boh použije na to, aby Izáka vyburcoval k modlitebnému zápasu. Aby ho tak vtiahol do osobného vzťahu viery s Ním. Teraz si Boh použije Rebekino tehotenstvo, aby aj ju vyburcoval...

10. august

Ako sa viera otca stane aj vierou syna? Ako sa Izák stane človekom, ktorý nežije len z viery otca a z duchovnej tradície, ale žije svoj vlastný, osobný život viery?

9. august

Z duchovného hľadiska mal málokto takú dobrú štartovaciu čiaru do života ako Izák. Veď sa narodil do rodiny otca všetkých veriacich. Jeho otec Abrahám prežil jeden z najbohatších životov viery...

8. august

Kto tu žije ako cudzinec, smrť bude pre neho návratom z cudziny domov. Tak ako bola pre Abraháma. Zasľúbená zem bola totiž iba symbolom inej zeme, iného domova, do ktorého Abrahám putoval.

7. august

Keď sa niečo týka dvoch strán, tak Boh neukáže niečo jednej strane bez toho, aby to neukázal aj druhej strane. A práve o to ide pri stretnutí sluhu s rodinou Rebeky. Jemu je už všetko jasné. On vie...

6. august

Je ťažké nájsť si ženu pre seba a nie to ešte pre druhého! Práve takouto úlohou Abrahám poverí svojho sluhu. Má ísť skoro tisíc kilometrov, nájsť to pravé dievča, ktoré bude ochotné opustiť rodičov...

5. august

Abrahám rieši otázku lásky z pozície viery. On chce zostať verný Božiemu povolaniu, ktorým Boh povolal jeho aj jeho potomstvo. Nič nestratí ten, kto v otázke manželstva vieru povýši nad lásku. Kto si...

4. august

Čo povedať nad hrobom Sáry? Ako si ju máme pamätať? Tak, ako si ju pamätá Boh. On si ju pamätá ako ženu viery.

3. august

Keď sa pozrieme na Abrahámov život, zistíme, že sa musel stále niečoho pre Boha vzdávať. A na vrchu Mórija Abrahámova cesta vzdávania sa a sebaobetovania dosiahla svoj vrchol v obeti Izáka. A práve...

2. august

Tak ako sa Abrahám na vrchu Mórija dozvedá, že život jeho syna bol ušetrený vďaka baránkovi, ktorého zástupne obetoval za Izáka, tak sa my na vrchu Golgota dozvedáme, že náš život bol ušetrený vďaka...

1. august

Dráma vrcholí. Abrahám stavia oltár, na ktorom má zomrieť jeho syn. Ale nielen syn, aj otec spolu s ním. Lebo synova smrť bude aj otcova smrť. Veď v Izákovi Abrahám obetuje Bohu sám seba.

31. júl

Na začiatku celého príbehu nás udivil Boží rozkaz Abrahámovi, aby obetoval svojho syna. Boh svojou požiadavkou ukazuje jemu aj nám, že On je Boh, ktorý si žiada celého človeka. Boh si robí absolútny...

30. júl

Abrahám bol z lásky k Bohu ochotný obetovať svojho syna. Ale Boh bol z lásky k nám ochotný obetovať svojho Syna! Izáka priviedla na vrch Mórija Abrahámova láska k Bohu. Krista priviedla na vrch...

29. júl

Cesty na vrch Mórija sú vždy osamelé cesty. Preto sa Abrahám pred cestou neradí so svojou ženou Sárou, lebo sú rozhodnutia, ktoré musíme urobiť sami a kde nás ani milované osoby nesmú zdržať. Veď...

28. júl

Čím viac sa Abrahám blížil k vrchu Mórija, tým to bolo ťažšie. Koľkí aj vykročili na svoju obetnú cestu, ale na vrch Mórija nedošli. Ich odhodlanie vydržať so svojou poslušnosťou až do konca časom...

27. júl

Naša viera je vždy skúšaná vtedy, keď nerozumieme Bohu, čo s nami robí a prečo to robí. Navyše keď všetko to, čo robí, protirečí všetkému tomu, čo o Ňom vieme. Vtedy sa nás Boh pýta, či sme ochotní...

26. júl

Abrahám má obetovať to, čo je jeho srdcu najdrahšie. Kedy sa ukáže, čo je nášmu srdcu najdrahšie? Vtedy, keď Boh položí svoju ruku na poklad nášho srdca a povie: Daj mi to, obetuj, zriekni sa toho...

25. júl

Abrahám spojil sadenie stromov so vzývaním Hospodina, ako keby to bola jedna a tá istá činnosť. Toto je to, čo nazývame bohoslužbou všedného dňa. Vtedy všetko to, čo robíme, je vzývaním Boha.

24. júl

Abrahámovi sa stala krivda a on až doteraz o nej mlčí. Prečo? Pretože s kým je Boh, ten dokáže zniesť aj krivdu. To je tiež dôkaz, že Boh je s ním vo všetkom.

23. júl

My máme žiť tak, aby sme dostali dobré svedectvo od okolitého sveta. Aby to, čo si ľudia prečítajú z nášho života, svedčilo o Božej prítomnosti v našom živote. Kedy však platí, že Boh je s nami vo...

22. júl

Keď stojíme s prázdnym mechom na púšti nášho života, Boh aj tam počuje. A práve tam otvára naše oči pre nevysychajúci prameň svojej milosti.

21. júl

Neraz aj v našom živote žijú vedľa seba Izák a Izmael. Aj my musíme niekedy jesť trpké ovocie stromu, ktorý sme zasadili bez Boha. Potom aj nám radosť z toho, čo nám Boh požehnal, kalí bolesť z toho...

20. júl

Pre všetko, čo Boh koná, musí dozrieť čas. Preto nás Boh nechá čakať. Tým vytvára priestor pre to, aby naša viera rástla. Aby sme Mu dôverovali aj vtedy, keď ľudsky videné už niet nádeje. Preto nás...

19. júl

Boh aj pri nás musí veľakrát počkať, kým spoznáme, že to, čo sme celé roky považovali za nevinné, je v skutočnosti prevrátené. Pri Abrahámovi to Bohu trvalo dvadsaťpäť rokov. Ktovie, koľko rokov to...

18. júl

Je smutné, keď nám svet musí povedať, čo sme mali, alebo nemali urobiť. Niekedy nás ľudia sveta prevýšia a zahanbia svojou mravnou výškou. Nám vtedy nezostáva nič iné len sklopiť oči od hanby.

17. júl

Ó, tá Božia vernosť! Kde by bol Abrahám bez nej!? Kde by sme boli bez nej my!? Minulosť sa opakuje nielen v prípade Abraháma, ale aj v prípade Boha. Nielen Abrahám opäť zlyháva, ale aj Boh opäť...

16. júl

Ani naše obrátenie neodstráni zo dňa na deň naše spôsoby jednania a reakcie, ktoré sú v nás silno zafixované. Aj po rokoch života s Bohom v nás dlho prežívajú aj kvôli tomu, že často na nich nevidíme...

15. júl

Posledný pohľad, ktorý Biblia venuje Lótovi, ponúka obraz vonkajšieho i vnútorného stroskotania. Koľkí aj dnes sú navonok úspešní voči svetu, ale voči nebu a večnosti sú podobnými stroskotancami ako...

14. júl

Boží súd je spravodlivý tak, ako je Boh spravodlivý. Každý dostane to, čo si zaslúži. To je princíp spravodlivosti. Ale tento istý Boh je aj milostivý. Spomenie si na Abraháma a zachráni Lóta.

13. júl

Dívame sa na koniec Lótovho raja na zemi. To, čo tak dlho a usilovne budoval, končí v daždi síry a popola. Na rozdiel od Abraháma uveril ilúzii, že v tomto svete človek môže nájsť svoj pozemský raj...

12. júl

Ešte nikdy nevyzeral útek pre záchranu života tak tragikomicky ako v prípade Lóta! Anjeli na neho naliehajú, aby sa zachránil, ale on váha. Práve druhých varoval pred zničením mesta a zrazu sám nie...

11. júl

Keď nedovolil Bohu, aby mal vplyv na jeho život, potom ani jeho život nemal vplyv na druhých. Lót stratil morálne právo „kázať“ druhým. Tak dopadne človek, ktorý má byť Božím poslom vo svojom okolí...

10. júl

Lót, ktorý mal byť svedomím Sodomy, sa ním nestal. Lebo kto stratí svoju oddelenosť od sveta, stratí aj svoje poslanie pre svet. Nemôžeme byť svetlom v tme, keď tá tma je aj v nás.

9. júl

Abrahám končí pri desiatich spravodlivých, ale Boh ide oveľa ďalej. On je pre jedného spravodlivého ochotný odpustiť celému svetu. Nie Abrahám so svojimi desiatimi spravodlivými, ale Boh so svojím...

8. júl

Nie je to Abrahám, ktorý uprosí Boha, aby posunul hranicu svojho odpustenia. Je to Boh, ktorý svojím opakovaným sľubom odpustenia dodáva Abrahámovi odvahu pokračovať v prosbách ďalej. Čím viac klesá...

7. júl

Niektorí ľudia obviňujú Boha z nespravodlivosti a dožadujú sa od Neho spravodlivosti. Ale to je to posledné, čo by sme mali chcieť od Boha pre seba. Lebo v tom prípade by s každým z nás jednal tak...

6. júl

Znakom Božích priateľov je záujem o záchranu druhých. Boh ho prebudí tým, že ich zasvätí do svojich plánov. Tak sa Boží záujem stáva ich záujmom. Lebo On je Bohom, ktorý nemá záľubu v smrti hriešnika.

5. júl

Ťažko sa verí vtedy, keď žiadnu nádej nevidíme. Ale skutočná viera v Boha a v Božie možnosti sa rodí tam, kde umiera naša viera v seba a v ľudské možnosti. Preto Boh prichádza až vtedy, keď z pohľadu...

4. júl

Na Abrahámovej pohostinnosti vidíme krásnu ukážku praktickej bohoslužby, bohoslužby všedného dňa. Nemá nič pripravené a predsa je pripravený. Ako byť pripravený, aj keď človek nemá nič pripravené?

3. júl

Ak Božia prítomnosť nie je viazaná na oltár, na bohoslužobný priestor, potom ani naša bohoslužba nemôže byť viazaná na oltár. Ak Boh prichádza za nami do nášho „stanu“, kde žijeme svoj každodenný...

2. júl

Keď Boh dáva, nedáva len svoje. On dáva aj seba. Nedáva len svoje dary, dáva seba ako Darcu. Viac ako seba samého nám Boh nemôže dať. A práve to je to, čo nám dáva, nielen Abrahámovi, ale aj nám.

1. júl

Každý z nás má svoje staré i nové meno. Každý z nás je Abrámom i Abrahámom, Sárajou i Sárou, Šimonom i Petrom. Aj pri nás však  ide o to, aby sme sa viac a viac stávali ľuďmi nového mena. Ľuďmi...

30. jún

My sa nemôžeme oprieť o svoj vzťah k Bohu, lebo ten je nespoľahlivý. Ale môžeme sa oprieť o Boží vzťah k nám. Ten je spoľahlivý, verný, nemenný tak, ako je jeho zmluva spoľahlivá, nezrušiteľná...

29. jún

Božie riešenia zamotaných klbiek ľudských životov nikdy nie sú okamžité a lacné. Nepôjde to bez návratu, bez pokory, bez pokánia. Ale práve vtedy prežijeme, že kde my končíme, Boh začína. On...

28. jún

Neznesiteľnosť utrpenia nie je v samotnom utrpení, ale v jeho nezmyselnosti. Ak utrpenie má zmysel, stáva sa znesiteľným. Preto je Hagar schopná vrátiť sa a opäť zaujať miesto otrokyne. Okolnosti sa...

27. jún

Boh rieši naše problémy tým, že mení naše srdce. Možno sa nič nezmení na okolnostiach nášho života. Možno sa ani tí druhí v ničom nezmenia. Ale keď sa začne meniť naše srdce, začnú sa riešiť aj naše...

26. jún

V Abrámovej rodine vzniklo dokonale zamotané klbko ľudsky neriešiteľných vzťahov. Kto je schopný ho rozmotať? Nikto z tých, kvôli ktorým sa to všetko zamotalo.  Preto do celej situácie vstupuje  Boh.

25. jún

Každý pokus ísť na červenú, keď svieti Božie stop, čakaj, dôveruj, vedie k haváriám. Chceme si pomôcť, no život si ešte viac skomplikujeme. Jednu bolesť obídeme a do druhej, ešte väčšej upadneme.

24. jún

V živote môžeme všeličo urýchliť. V duchovnom živote však nemôžeme urýchliť nič. Najmä nie naplnenie Božích sľubov. Boh má pre svoje riešenia v našom živote určený aj svoj čas.  To je lekcia, ktorú...

23. jún

Nie je to Abrám, ktorý dáva Bohu svoj sľub. Je to Boh, ktorý dáva Abrámovi svoj sľub. Boh Abrahámov sľub nepotreboval. Abrám ten Boží áno. Veď náš vzťah s Bohom nie je založený na našich sľuboch...

22. jún

Čakanie je jedna z najťažších úloh, ktorú nám Boh tu na zemi pridelí. My čakáme na Neho a miesto Neho prilietajú dravé vtáky v podobe vtieravých, spochybňujúcich  myšlienok. Má ešte význam čakať?

21. jún

Abrám sa spoľahol na Boha, ktorý je verný aj mocný, ktorý chce aj môže. A Boh mu jeho vieru počítal za spravodlivosť. Vierou, ktorá sa vo svojej bezmocnosti a slabosti s dôverou chytila Boha a jeho...

20. jún

Jedna z najťažších vecí v živote viery je čakanie. Ľahšie sa koná vo viere ako čaká vo viere. Kráčať cestou viery však znamená byť „odsúdený“ na čakanie. Lebo Božie sľuby sú určené najmä pre...

19. jún

Pravá viera má aj svoje otázky a otázniky, má aj svoje pochybnosti a zápasy. Len ten, kto verí, môže aj pochybovať, lebo má o čom. Kto neverí, pochybovať nemôže, lebo nemá o čom.

18. jún

Ťažisko nášho života s Bohom nie je v tom, čo nám dá, ale v tom, čím pre nás je. Nie je to o daroch, ale o Darcovi. Preto už dopredu Boh hovorí: Abrám, viac ako samého seba ti nemôžem dať. A práve to...

17. jún

Požehnanie neba robí Abráma nezávislým a slobodným od požehnania sveta. Kráľ Sodomy nebude môcť povedať: Pozrite sa, čo som ja urobil pre Abráma. Abrám však bude môcť povedať: Pozrite sa, čo Boh...

16. jún

V pätách každého úspechu sa zakráda pokušenie pýchy. Preto  je vždy viac tých, ktorí obstoja v súžení, ako tých, ktorí obstoja v úspechu. Súženie formuje charakter človeka. Ale úspech často...

15. jún

Lót stratil svoju oddelenosť od sveta, a preto stratil aj svoje poslanie pre svet. Abrám zostal oddelený od sveta a tým si zachoval svoje poslanie pre svet – byť požehnaním.

14. jún

Aké je rozhodnutie v prítomnosti, také bude ovocie v budúcnosti. Aká je naša voľba dnes, také budú dôsledky zajtra. Nemôžeme robiť zlé rozhodnutia a čakať, že budeme žať dobré ovocie.

13. jún

Abrám robí veľký krok viery: Čo Boh vyberie pre mňa, bude určite lepšie ako to, čo si pre seba vyberiem ja sám. Čo má Boh pre mňa pripravené, o to ma nikto nemôže pripraviť.

12. jún

Lót sa v dôsledku svojej voľby dostáva do blízkosti Sodomy. Netuší, že nad Sodomou sa sťahujú mračná Božieho súdu. A že s voľbou Sodomy si vybral aj jej údel.

11. jún

Kto je Lót? Telesne je Abrámov synovec. A duchovne? To sa ukáže práve teraz. Lebo v živote každého človeka raz udrie hodina pravdy, keď sa ukáže, kto je kto. A tá hodina pravdy často udrie práve...

10. jún

Ak sme sa pýtali, prečo Boh dovolil Abrámovi vrátiť sa z Egypta s tým, čo nečestne nadobudol, tu máme odpoveď. Boh mu to ponechal, aby na vzťahu k majetku preveril opravdivosť jeho pokánia. A práve...

9. jún

Medzi Abrámom a Lótom a ich pastiermi vzniká spor. To je ten odveký spor o to, čo je moje a čo tvoje. Spor, v ktorom neraz brat nepozná brata. Dejiny mnohých rodín sú zaťažené vleklými spormi...

8. jún

Abrám si užíva bohatstvo Egypta a faraón si zatiaľ užíva s jeho ženou Sáraj vo svojom háreme. Takto teda vyzerá otec všetkých veriacich. Čo na to Boh? Musí predsa zasiahnuť a prísne zúčtovať...

7. jún

Keď sa nám darí, ešte to nemusí byť Božie požehnanie. Keď sa nám darí bez Boha, vtedy je jasné, kto za tým „požehnaním“ stojí. Nie je nič horšie, ako keď sa nám darí bez Boha. Preto ak sme úspešní...

6. jún

Otázka, ktorú Abrám riešil, je otázka, ktorú neraz riešime aj my. Je to otázka: Ako obstáť medzi ľuďmi tohto sveta? Abrám vie, že ide medzi pokrivených ľudí. Ak chce medzi nimi prežiť, musí sa aj sám...

5. jún

Abrám neprestáva veriť v Boha, ale prestáva veriť Bohu. Vtedy sa však stávame ľuďmi dvoch vier. Jedna je viera v Boha, druhá je viera v seba. Jednou vierou veríme v nedeľu, druhou vierou veríme cez...

4. jún

Čím hlbšie zrastieme s pozemskou existenciou, tým ťažšie sa nám bude odchádzať. Náš životný štýl neraz prezrádza, či žijeme ako pútnici na ceste k lepšiemu domovu alebo ako tí, ktorí nič lepšie ako...

3. jún

Nič iné nerozdúcha pahrebu na tvojom vyhasnutom oltári len večný plameň ohňa, ktorý horí na Božom oltári. Lebo oheň sa zapaľuje od ohňa. Oheň lásky na tvojom oltári sa zapáli jedine od ohňa lásky...

2. jún

Boh sa nezjaví Abrámovi vtedy, keď Abrám postaví oltár a obetuje Bohu. Abrám postaví oltár vtedy, keď sa mu zjaví Boh. Božie zjavenia nie sú odpoveďou na Abrámovu zbožnosť, ale Abrámova zbožnosť je...

1. jún

Každý deň vstávame, aby sme sa znovu ponorili do vôd našich všedných, každodenných úloh a povinností. Ale ak sa nemáme v týchto vodách utopiť, musíme sa pravidelne vynárať nad hladinu, aby sme sa...

31. máj

Viera žije zo slova, sýti sa slovom, opiera sa o slovo. Bez slova viera nemá na čom stavať, o čo sa oprieť, na čo sa spoľahnúť. Bez slova viera nie je vierou, ale len náboženským blúznením.

30. máj

Keď Boh vezme život človeka do svojich rúk, človek sa nestane len nositeľom požehnania, ale aj nástrojom, kanálom požehnania. Požehnám ťa a budeš požehnaním.

29. máj

Aj preto sa Abrám volá otcom všetkých veriacich, lebo cesta, ktorou šiel on, je tá istá cesta, ktorou máme ísť aj my, jeho duchovné deti.

28. máj

Vykročiť na cestu viery znamená pustiť z rúk, čo raz aj tak stratíme a chytiť sa toho, o čo nikdy neprídeme. Znamená to prenášať ťažisko svojej dôvery z vecí tohto sveta na toho, ktorý aj nás povolal.

27. máj

Abrám sa ako otec všetkých veriacich stal prototypom veriaceho človeka. Od neho sa môžeme učiť, čo znamená byť človekom viery a kráčať cestou viery.

26. máj

Ak na začiatku Biblie vidíme ľudský projekt, stavbu mesta s vežou, na konci Biblie vidíme Boží projekt, Božie mesto, cirkev Ježiša Krista a Boha uprostred nej.

25. máj

Kristus nás prizýva k svojmu projektu, k budovaniu svojej cirkvi. Všetky ľudské projekty raz ľahnú popolom. Pretrvá len ten Boží.

24. máj

Ľudský projekt smeruje zdola nahor, v ktorom sa človek chce stať bohom. Boží projekt smeruje zhora nadol, v ktorom sa Boh stane človekom. Boh, ktorý tu zostúpil, aby na čas prekazil ľudský projekt...

23. máj

Človek tu využíva Bohom dané schopnosti, aby vybudoval spoločnosť, v ktorej bude Boh zbytočný. V ktorej pre Neho nebude miesto. Lebo jeho miesto zaujme človek.

22. máj

Hriech jednotlivca je pre spoločnosť menej nebezpečný ako skupinové zlo. A dejiny ľudstva sú toho výrečným dôkazom. Boh to veľmi dobre vie. Vedel to už pri stavbe babylonskej veže.

21. máj

Človek vyhnaný z raja stále v sebe nosí túžbu po stratenom raji. Človek sa znovu a znovu pokúša stať sa strojcom vlastného šťastia. Vybudovať raj na zemi, ale bez Boha.

20. máj

Ľudia chcú vyliečiť svoj strach a obavy z rozptýlenia stavbou veže, ktorá ich bude spájať, zjednocovať. To je paradox aj dnešného človeka. Na jednej strane pýcha z úžasných objavov a technických...

19. máj

Jedno z najbolestivejších rozdelení v živote je práve rozdelenie medzi rodičmi a deťmi. A jediný spôsob, ako tomu zabrániť je ten, keď sa rodičia a deti stretnú nie ako víťazi a porazení, ale ako...

18. máj

Nie je napísané, akých rodičov si máme ctiť, ale ktorých. Nie úcty hodných, ale svojich. Šém a Jefet sa aj bez tohto prikázania zachovali podľa neho. Uctili si otca vo chvíli, keď ten bol...

17. máj

Deti chcú mať vo svojich rodičoch hrdinov, vo všetkom dokonalých ľudí, na ktorých môžu byť vždy hrdé. Ku ktorým vždy môžu vzhliadať s obdivom. Keď zistia, že takými nie sú, len ťažko sa vyrovnávajú...

16. máj

Je možné zaobchádzať so špinou bez toho, aby sa ňou človek sám zašpinil. Šém a Jefet sú príkladom toho, že človek sa môže stretnúť s hriechom druhého bez toho, aby sa ním i sám znečistil.

15. máj

Chám nemohol za to, že sa stal svedkom otcovho hanebného zlyhania. Mohol však za to, ako na to zareagoval. Ako naložil so zlyhaním otca.

14. máj

Akonáhle sa pri niektorej biblickej postave objaví svätožiara, Biblia okamžite zasiahne a strhne jej svätožiaru z hlavy. Tak ako ju tu strhne Noachovi.

13. máj

Dúha na oblohe je ako luk, ktorý je zavesený, odložený na znamenie, že nepriateľstvo je ukončené, nebezpečenstvo je zažehnané. Lebo Boh zavesil svoju zbraň na „klinec“. Uzavrel mierovú zmluvu...

12. máj

Zmluva, ktorú Boh uzavrie s Noachom a jeho rodinou, je Boží jednostranný dar človeku. Boh touto zmluvou prehlási človeka za svojho zmluvného partnera.

11. máj

Život na zemi sa stáva životom porušených ľudských bytostí v porušenom svete. A nikde tá porušenosť nie je taká viditeľná ako práve vo vzťahu človeka k človeku.

10. máj

Do ríše zvierat vstúpi strach, lebo človek vládca sa stane obávaným vládcom. Dopúšťa sa násilia na živých tvoroch. Preto v stvorenom svete vládne atmosféra strachu. Preto zvieratá utekajú pred...

9. máj

Noach obeťou rieši svoj hriech, zmierenie s Bohom. Boh však aj pre náš hriech pripraví riešenie. Tým riešením bude tiež obeť, ale obeť z Božej strany.

8. máj

Vírus hriechu je odolný aj voči takému drastickému zásahu, akým bola potopa. Tá bola súdom nad hriechom, ale nie riešením hriechu. Po potope sa nič nezmenilo. Srdce človeka naďalej zostalo porušené...

7. máj

Obeť má len vtedy význam, keď v nej dávam Bohu seba. Kto dáva Bohu len svoje, aby nemusel dať seba, je ako Kain, ktorého obeť Boh neprijal. Noachovu obeť však Boh prijíma.

6. máj

Vo vzťahu k Božiemu času sa neraz dopúšťame dvoch chýb. Buď sme netrpezliví, keď nám Boh povie: Čakaj! Alebo sme neposlušní, keď nám Boh povie: Choď!

5. máj

Boh je tu od začiatku až do konca pri diele spásy. A inak to ani nemôže byť. Lebo spasenie je od začiatku až do konca Božie dielo.

4. máj

Mnohé veci, ktoré kresťan robí v prítomnosti, sú investíciou do budúcnosti. Lebo je to budúcnosť, ktorá dáva zmysel nášmu životu v prítomnosti. Zmysel našej láske, službe, našej obeti...

3. máj

Ani Noach nie je ušetrený sklamania počas svojho čakania. Zistí, že Boží čas je iný ako ten jeho. Že na ten Boží si ešte musí počkať.

2. máj

Aj v našom živote sú obdobia, podobne ako v Noachovom, keď Boh od nás nechce nič iné, len aby sme očakávali na Neho, na jeho čas. To sú chvíle, keď vlastne ani nič iné robiť nemôžeme.

1. máj

Dnes ľudstvo nejde v ústrety potope. Ide v ústrety niečomu oveľa strašnejšiemu, ako je potopa. Ide v ústrety poslednému dňu ľudských dejín, ktorý bude dňom posledného súdu.

30. apríl

Noach nie je v bezpečí preto, že je v korábe. Ale koráb je v bezpečí preto, že je v Božej ruke. Koráb je prostriedkom záchrany, ale Noachovou nádejou na záchranu nie je koráb, ale Boh.

29. apríl

Po stavbe korábu nasleduje vstup do korábu. Ak stavba bola veľkým krokom viery, ešte väčším bol vstup do korábu.

28. apríl

Boh teda nerobí za Noacha to, čo môže urobiť Noach. Nepostaví pre neho koráb. A Noach sa nepokúša robiť to, čo môže urobiť jedine Boh. Priviesť zvieratá do korábu.

27. apríl

Ak nemôžem svoju vieru v Boha preukázať viditeľnou, priam hmatateľnou poslušnosťou Bohu, tak v skutočnosti neverím. Len klamem sám seba.

26. apríl

Stavba korábu zmenila nielen Noachov pohľad na svet, ale aj pohľad okolitého sveta na Noacha. Byť Božím človekom znamená byť ochotný stať sa bláznom v očiach ľudí.

25. apríl

Boh chce mať z nás staviteľov korábu v dnešnom svete. Toho korábu, v ktorom je okrem nás dosť miesta aj pre iných. V ktorom je pre nich záchrana.

24. apríl

Zmluva medzi Bohom a človekom nie je dvojstranná dohoda. Lebo človek nie je rovnocenný partner Bohu. Nemá Bohu čo ponúknuť. Je to jednostranný Boží dar človeku, daný z milosti.

23. apríl

Potopa sa stala záhubou ľudstva i jeho záchranou. Koncom aj novým začiatkom. Súdom aj milosťou. Pretože Boh má srdce.

22. apríl

Pravá zbožnosť je merateľná praktickým, každodenným životom medzi ľuďmi tohto sveta. Noach je človek, ktorý pláva proti prúdu porušenosti a skazenosti svojej doby. Preto sa vody potopy nestanú pre...

21. apríl

Potopa sa stane nielen koncom, ale aj novým začiatkom. Nielen hrobom ľudstva, ale aj kolískou nového ľudstva.

20. apríl

Aj Boh je zraniteľný. Aj On má svoju Achillovu pätu. Boh je práve preto zraniteľný, lebo je Láska. Kto miluje, je zraniteľný. Riskuje, že jeho láska nebude opätovaná.

19. apríl

Ak chceme zmeniť človeka, musíme zmeniť jeho srdce. Práve o tom je kresťanstvo. Je o Kristovi, ktorý premieňa srdce človeka.

18. apríl

Toto je Božia diagnóza nášho srdca. Svet je porušený, lebo človek je porušený. A človek je porušený, lebo jeho srdce je zlé.

17. apríl

Čo prežívali ľudia na úsvite civilizácie? Presne to, čo my. Život bol pre nich rovnako bremenom ako pre nás dnes. A uprostred svojej námahy a trápenia čakali na potešenie a na odpočinok od svojich...

16. apríl

To je aj naša nádej. Nie, že nás raz nebude, ale že si nás Boh vezme. Nie, že odídeme ktovie kam, ale že Boh si nás vezme k sebe. Lebo kto chodí s Bohom, odíde k Bohu.

15. apríl

Najdôležitejšie nie je to, či je Boh so mnou, či je na mojej strane, ale či som ja s Bohom, či som na jeho strane. Lebo len vtedy bude aj On so mnou.

13. apríl

Šét so svojím rodom predstavuje alternatívu ku Kainovi a jeho rodu, ktorá nás upozorňuje na to, že nestačí len budovať mesto, pestovať kultúru a vytvárať civilizačné hodnoty. Ale že v prvom rade...

12. apríl

Kain so svojím mestom zahynul a Božie dielo, Božie spasenie šlo ďalej cez Šétovu líniu. Budúcnosť vždy patrila a bude patriť tým, ktorí žijú v spojení s nebom.

11. apríl

Civilizačný pokrok neprináša so sebou aj mravný pokrok. Človek sa nestáva lepším a mravnejším tým, keď sa stane vzdelanejším, kultúrnejším a civilizovanejším.

10. apríl

Boh pôvodne postavil človeka do záhrady. Človek bez Boha však buduje mesto. Buduje vlastnú alternatívu raja.

9. apríl

Keď vidíme Kaina v zemi Nód, tak vidíme presný obraz dnešného človeka v dnešnom svete. Je to človek bez Boha, bez domova a bez pokoja.

8. apríl

Kto neprizná vinu a odmietne činiť pokánie, tomu nezostane nič iné iba sa skrývať pred Bohom, utekať pred tvárou svojho Sudcu.

7. apríl

Kain je obraz moderného človeka, ktorý je vykorenený z pôdy, do ktorej bol pôvodne Bohom zasadený. Preto sa snaží zapustiť korene v tomto svete. Nájsť náhradný domov po tom, čo stratil svoj domov...

6. apríl

Za bránami raja došlo k sociálnemu pádu človeka, ktorý  sa chcel zbaviť svojho blížneho, brata. Človeku najprv prekážal Boh. Potom mu začal prekážať i jeho blížny.

5. apríl

Ábelova krv volá po pomste,  po spravodlivom treste pre vinného. Ježišova krv však volá po milosti a odpustení. A hlas Ježišovej krvi je ten najmocnejší hlas, ktorý umlčí všetky iné hlasy, ktoré...

4. apríl

Boh cíti s ukrivdenými, trpí s trpiacimi a preto sa postará, aby nič nezostalo prehliadnuté a nič nezostalo nepotrestané.

3. apríl

Hriech je šelma, ktorá nepozná zľutovanie. Keď ju vpustíme dnu, výsledkom je ničivá spúšť v našom živote aj v živote našich blížnych.

2. apríl

Svet, ktorý odmieta Boha, vždy bude odmietať, ba až nenávidieť Božích ľudí. Ábel sa stáva prvým martýrom v dejinách.

31. marec

Je na človeku, čo urobí. Hriech síce striehne na nás za dverami, ale od nás záleží, či tie dvere otvoríme, alebo nie. Lebo kľučka je len z jednej strany, z tej našej.

30. marec

Už to nie je had, už je to srdce človeka, ktoré je nakazené vírusom hriechu. Hriech už vychádza z vnútra ľudského srdca ako temná túžba, ako žiadostivosť, ktorá chce ovládnuť človeka.

29. marec

Dve obete a dvaja obetujúci. V čom je základný rozdiel medzi nimi? Je to rozdiel v obetiach či v obetujúcich? Niektorí poukazujú na rozdiel v obetiach. Ale text nedáva dôraz na rozdiel v obetiach...

28. marec

Kain nehľadá Boha kvôli Bohu samotnému. On Ho hľadá kvôli tomu, čo Mu Boh môže dať. Hľadá Ho kvôli jeho požehnaniu. Ide mu o úspech, o požehnanie úrody.

27. marec

Obeť tak v Biblii nie je darom človeka Bohu, ale Božím darom pre človeka. Vďaka nej mal človek prístup k Bohu. Obeť bola prostriedkom, skrze ktorý hriešny človek mohol mať spoločenstvo so...

26. marec

Našu nádej nikdy nesmieme spájať s deťmi, ale jedine s Bohom. Aj v cirkvi platí, že nie deti, ale Boh je naša budúcnosť.

25. marec

V bráne raja už nestoja strážcovia s mečom, ale Kristus. Nie hrozba smrti, ale pozvanie ukrižovanej lásky.

24. marec

Dvaja Adamovia predstavujú dva životné smery, dve životné línie. Jedna línia smeruje zdola nahor a charakterizuje ju túžba po sebapovýšení. Druhá línia smeruje zhora nadol a charakterizuje ju túžba...

23. marec

Obraz anjelov s mečom pred bránami raja znamená, že žiadna ľudská cesta späť k Bohu, späť do raja, neexistuje. Aj keby sa človek rozhodol vrátiť späť a došiel by až k bráne raja, zistí hroznú...

22. marec

Vzbura človeka voči Bohu tak nie je ziskom, ale stratou. Lebo odtrhnúť sa od Boha znamená odtrhnúť sa od zdroja života. Stať sa vyhnancom znamená byť vykorenený z pôdy, do ktorej nás Boh pôvodne...

21. marec

Človek, ktorý žije za bránami raja, preč od Boha a oddelený od Boha, žije život duchovnej smrti. A to ešte skôr, ako príde jeho telesná smrť.

20. marec

Boh už na začiatku ukazuje, že jediné riešenie ľudskej viny je v zástupnej smrti. Niekto musí zomrieť, aby človek mohol žiť. Alebo opačne: Aby vinný mohol žiť, niekto nevinný musí zomrieť.

19. marec

Aj my sme potomkovia Adama a Evy. Aj my nesieme v sebe obraz svojich prarodičov. To, čo platilo o nich, platí aj o nás. Tá istá túžba – byť nezávislí od Boha – ktorá našla úrodnú pôdu v srdciach...

18. marec

Telesná bolesť nás upozorní na skrytú chorobu. Posiela nás k lekárovi. Tak je to aj s bolesťou v živote, o ktorej Boh hovorí človeku. Má nás upozorniť na to, že niečo nie je v poriadku.

17. marec

Dôsledky hriechu sú strašné. Paradoxne však najviac zasiahli samotného Boha, ktorý ich niesol vo svojom Synovi. Na Neho dopadla kliatba, ktorá mala dopadnúť na nás.

16. marec

Smrť je v skutočnosti tá najneprirodzenejšia vec v celom vesmíre. Je to nepriateľ, cudzí prvok v stvorení, votrelec, ktorý ničí všetko krásne, čisté, dobré. To, že nás na konci čaká smrť, vrhá...

15. marec

V dôsledku pádu človeka je porušené aj stvorenie. Kliatba hriechu zasahuje celý stvorený svet, živý i neživý, prírodu i človeka. Človek mal byť vládcom stvorenia, ale tým, že sa vzoprel Bohu, svojmu...

14. marec

Hriech vniesol do pôvodne harmonického vzťahu bolestivú nerovnováhu, sebectvo, panovačnosť, tyraniu, nesúlad, rivalitu, bolesť. A to najmä pre ženu. Do príchodu kresťanstva všetky ženy žili v...

13. marec

Podobne, ako hada, aj ženu zasiahnu dôsledky hriechu práve tam, kde je najzraniteľnejšia. Zasiahnu ju v manželstve a materstve. V jej poslaní manželky a matky.

12. marec

Had chcel v žene získať spojenca. Teraz mu však Boh oznámi, že v nej získal večného nepriateľa. Lebo jedného dňa sa z potomstva ženy narodí ten, kto rozdrví hadovi hlavu.

11. marec

Boží súd zasiahne hada tam, kde je jeho najcitlivejšie a zároveň najzraniteľnejšie miesto a tým je jeho pýcha. Tá bude zranená najbolestivejším spôsobom a to totálnym ponížením. Ten, kto chcel byť...

10. marec

Možno je najvyšší čas vystúpiť spoza stromu a povedať: Bože, vzdávam sa. Už sa viac nechcem skrývať a utekať pred Tebou. Tu stojím taký, aký som, v celej biede svojej nahoty.

9. marec

Pravda je taká, že my nie sme obete. My sme páchatelia. My sme vzali a jedli, čo nám Boh zakázal. Urobili sme to dobrovoľne, s plným vedomím. Hrešili sme s otvorenými očami, keď sme sa rozhodli ísť...

8. marec

Ak v záhrade Eden sa človek rozhodol presadiť svoju vôľu proti Božej vôli, tak v záhrade Getsemane  Boží Syn hovorí: Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.

7. marec

My nehľadáme  Boha. Je to Boh, ktorý hľadá nás. Ani to nie sme my, ktorí nachádzame Boha. Je to Boh, ktorý nachádza nás. Lebo Boh vo svojej milosti je vždy väčší ako človek vo svojej vine.

6. marec

Pokušiteľovi sa podarilo oddeliť človeka od Boha. Človek oddelený od Boha sa skrýva a uteká pred Bohom. Ale pokušiteľovi sa nepodarilo oddeliť Boha od človeka. Ako dobre že nie!

5. marec

Keď sa človek previní voči Bohu, ten sa zrazu stane hrozbou pre človeka. Naša vina v nás vyvoláva nielen hanbu pred ľuďmi, ale aj strach z Boha. Vieme, že takí, akí sme, sa Bohu nemôžeme pozrieť do...

4. marec

Kde niet viny, tam niet čo skrývať, ani sa niet za čo hanbiť. Ale vo chvíli, keď do ich života vstúpi vina, zrodí sa v nich aj hanba. Je to vedomie viny, ktoré v človeku vyvolá pocit hanby.

3. marec

Tragédia nášho života spočíva v tom, že sme sa vychýlili z obežnej dráhy, na ktorú nás postavil Boh. A miesto toho, aby sme obiehali okolo slnka, ktorým je Boh, sa točíme okolo stredu, ktorým je naše...

2. marec

Vezmite a jedzte! S tými slovami prišiel za nami had, aby nás odviedol od Boha. Vezmite a jedzte! S týmito slovami prichádza za nami ukrižovaný a vzkriesený Kristus, aby nás priviedol späť k Bohu.

1. marec

Boh pozná zlo len zvonku, lebo nemá s hriechom osobnú skúsenosť. Človek však spoznal zlo z vnútra, z vlastnej skúsenosti. A so všetkými dôsledkami.

28. február

Had si svoju úlohu pokušiteľa splnil. Ale pohnúť vôľou človeka nemôže. Teraz  je to všetko na žene. Celý ďalší osud ľudstva závisí od jej rozhodnutia.

27. február

Život kresťana vo svojej podstate nie je nič iné ako prenášanie dôvery zo seba na Boha. Preto najväčší nepriateľ viery nie je nevera, ale viera v seba. A čím viac človek verí sebe, tým ťažšie je pre...

26. február

Strom poznania dobra a zla vyjadroval skutočnosť, že rozhodovanie o tom, čo je dobré a čo zlé, patrí jedine Bohu. Zakazoval človeku hrať sa na Boha vo svojom živote, určovať si pravidlá pre svoj...

25. február

Je pozoruhodné, akú taktiku používa otec lži. Najprv pripojí k Božiemu slovu otáznik. Potom nasleduje otvorený útok na Božie slovo, keď poprie jeho pravdivosť.

24. február

Nám sa zdá byť lepším ten, kto nám všetko dovolí. Preto človek verí hadovi. Ale náš najväčší nepriateľ nie je ten, kto nám i niečo zakáže, ale ten, kto nám všetko dovolí. Kto nám dovolí robiť i zlé.

23. február

Strom bol dôkazom slobody človeka, lebo mu dával možnosť voľby, možnosť slobodne sa rozhodnúť pre Boha alebo proti Bohu. Ale had z dôkazu slobody robí dôkaz neslobody. Dôkaz, že Boh človeku nedopraje...

22. február

Keď zlo otvorene vystupuje ako zlo, stráca svoju moc, lebo sa prezradí, odhalí. Keď však zlo navonok vystupuje ako dobro, vtedy sa stáva nebezpečným. Človek sa ľahšie nechá oklamať zdanlivým dobrom...

21. február

To, čo z anjela urobilo diabla, bola pýcha. Pýcha, ktorá pozná len prvú osobu jednotného čísla – ja, ja, ja. A presne s týmto pokušením pýchy teraz prichádza padlý anjel za človekom, aby ten vírus...

20. február

Všetko dobro, ktorého je človek schopný, nám pripomína, že sme boli stvorení na obraz Boha. A všetko zlo, ktorého je človek schopný, nám pripomína, že sme odpadli od Boha. Preto už nežijeme len vo...

19. február

Jednota v manželstve má aj svoj telesný rozmer, podobu sexuálneho vzťahu. Krásu a čistotu sexu môžeme spoznať len v kontexte manželskej lásky.

18. február

Manželstvo je jednota muža a ženy. Aby táto jednota mohla vzniknúť, musia byť splnené dve podmienky.

17. február

Zmyslom manželstva je spoločenstvo dvoch ľudí, muža a ženy, aby ani jeden z nich nebol sám, ale zdieľal svoj život s tým druhým. Toto spoločenstvo má byť spoločenstvom lásky. Tak ako Božia Trojica je...

16. február

Žena nie je vzatá z mužovej hlavy, aby vládla nad mužom, ani nie je vzatá z mužovej nohy, aby muž vládol nad ňou. Ale je vzatá z jeho boku, aby mu stála po boku ako jemu rovná. Je vzatá spod jeho...

15. február

Keď nad niečím prežíval obdiv, nemal ho s kým zdieľať. Keď prežíval radosť, nemal sa s kým o ňu podeliť. Nemal partnera do rozhovoru. Mohol viesť monológ sám so sebou, ale už nie dialóg s bytosťou...

14. február

Byť stvorený na Boží obraz znamená byť stvorený pre spoločenstvo, nie pre samotu. Sme stvorení ako spoločenské bytosti.

13. február

Boh nás stvoril so slobodnou vôľou, s možnosťou slobodne sa rozhodnúť. A my sme túto možnosť využili, žiaľ že na svoje zlé. Preto slová určite zomrieš nás sprevádzajú od prvej chvíle nášho života až...

12. február

rozhodovať o tom, čo je dobré a čo zlé. To nepatrí do rúk človeka. Jedine Boh má právo určiť, čo je dobré a čo zlé, čo je správne a čo nie, čo je dovolené a čo zakázané. My nemáme právo určovať...

11. február

Človek je slobodný len vtedy, keď žije v  priestore, pre ktorý bol stvorený. Keď žije v rámci Božej vôle v spoločenstve s Bohom. Keď prekročí hranice, ktoré Boh určil svojím môžeš a nemôžeš, stane sa...

10. február

Strom života symbolizuje Boha ako darcu života. Preto tento strom stojí uprostred raja, čiže v jeho strede. V strede tak nestojí človek, ale Boh. Mať prístup k stromu života znamená mať prístup...

9. február

So záhradou človek dostáva aj zodpovednosť. Veď bol poverený úlohou vládnuť a podmaniť si zem. A práca je jediný spôsob, ako môže túto úlohu a poslanie splniť. Ako však má vyzerať podmanenie a...

8. február

Boh postavil človeka do záhrady nielen pre potešenie z rajských stromov, ale aj pre prácu. Práca asi nezapadá do našej predstavy raja. Ale v Božom pláne potešenie a práca sú postavené vedľa seba...

7. február

Človek v záhrade. Tým začínajú dejiny ľudstva. Ale už v ďalšej kapitole ten istý Boh, ktorý postavil človeka do záhrady, vyhnal človeka zo záhrady. Lebo keď sa človek vzdal Boha, prišiel aj o rajskú...

6. február

Prvá kapitola dôsledne označuje Stvoriteľa sveta pojmom Boh. Druhá kapitola zas zdôrazňuje, že On je Hospodin Boh (Jahve Elohím). Prečo?

5. február

Boh nepostavil človeka do kláštora. Postavil ho do prostredia, ktoré mu malo potešenie a pôžitok prinášať a nie upierať.

4. február

Ak materiál, ktorý Boh použil pre naše telo, hovorí o kontinuite medzi človekom a ostatným stvorením, tak Boží dych života hovorí o diskontinuite medzi človekom a ostatným stvorením. Človek je...

3. február

Človek je jedno i druhé. Je prach, ktorý má pôvod v zemi. To je pokorujúce. Ale človek je aj dych života, ktorý má pôvod v Bohu. To je slávne. Telo z prachu zeme, život z Boha. Preto má tento prach...

2. február

Boh k svojmu umeleckému dielu nepriložil len svoje ruky, ale i svoje ústa. Boh je darcom života. Preto len Ten, kto život dal, ho môže i vziať. My sme si život nedali, preto si ho ani nemôžeme vziať...

1. február

Boh stvoril človeka na šiesty deň, aby človek mohol na siedmy deň vstúpiť do Božieho odpočinku a mať na ňom účasť. Sobota v Starej zmluve pripomínala dokončené dielo stvorenia. Nedeľa v Novej zmluve...

31. január

Stredobodom siedmeho dňa nie je človek, ale Boh. Ak celé stvorenstvo bolo stvorené pre človeka, človek bol stvorený pre Boha. Lebo byť stvorený na Boží obraz znamená práve toto: Byť stvorený pre Boha.

30. január

Správa o stvorení sveta nekončí šiestym dňom, stvorením človeka, ale siedmym dňom, dňom Božieho odpočinku. Humanizmus končí šiestym dňom, človekom v strede. Biblia končí siedmym dňom, Bohom v strede...

29. január

Stvoriteľ sa sám stal stvorením, stvorenou bytosťou, aby šiel na drevo kríža a zomrel za tých, ktorých sám stvoril. Tak sa Boh stvorenia skrze obeť svojho Syna stal aj Bohom spasenia.

28. január

Keď Boh raz položil svoju ruku na nás, tak ju už neodtiahne, kým jeho dielo v nás nebude hotové. Tak, ako dokončil dielo stvorenia, dokončí aj dielo spasenia pri svojich deťoch. Tak, ako bolo dielo...

27. január

Len veľmi dobrý Boh môže stvoriť veľmi dobrý svet. Preto všade, kde sa deje jeho vôľa, platí, že to bolo veľmi dobré. Ale odkedy človek povýšil svoju vôľu nad Božiu, už to neplatí. Čo bolo veľmi...

26. január

Keďže Boh žije v spoločenstve Trojice, aj človek, stvorený na Boží obraz, je stvorený ako spoločenská bytosť. Je stvorený pre osobné vzťahy s inými ľuďmi.

25. január

Človek povedal nie Božiemu obrazu v sebe. Lebo človek nechce byť Božím stvorením, ani Božím obrazom. Radšej chce byť produktom náhody, bytosťou, ktorá nemá pôvod v Bohu a preto sa nemusí ani...

24. január

Stvorenie nie je len dielom úžasnej inteligencie, múdrosti a moci. Zároveň je aj dielom nebeského Umelca. Boh je Autor všetkej krásy stvoreného sveta, lebo On má umelecké, estetické cítenie.

23. január

Boh je okrem iného aj duchovná bytosť. Preto človek stvorený na Boží obraz je tiež duchovnou bytosťou. Jedine človek má schopnosť mať vzťah s inou duchovnou bytosťou, ktorou je Boh.

22. január

Sme stvorení na Boží obraz ako morálne bytosti, ktoré majú mravné vedomie. Z toho však vyplýva, že sme aj morálne zodpovední pred Bohom za naše rozhodnutia. Za to, či sa rozhodneme pre dobro, alebo...

21. január

Čím viac kresťan používa svoj rozum a sýti svoju myseľ poznaním Boha, tým viac koná ako bytosť, ktorá bola stvorená na Boží obraz.

20. január

Naša podobnosť so Stvoriteľom nám pripomína náš pôvod. Že sme jeho stvorením, stvorení na jeho obraz. Človek radšej pripustí svoju podobu so zvieratami ako s Bohom.

19. január

Boh doteraz pri diele stvorenia nepoužil žiadnu predlohu, lebo žiadna neexistovala. Teraz vôbec po prvýkrát Boh ide urobiť niečo podľa predlohy, tej jedinej, ktorá existuje a ktorou je On sám.

18. január

Človek je stvorený na Boží obraz. Tým je jedinečný v celom stvorení. Človek síce môže klesnúť na úroveň zvieraťa, keď v sebe poprie Boží obraz. Ale zviera nikdy nemôže vystúpiť na úroveň človeka...

17. január

Doteraz Boh pracoval s mŕtvou hmotou. Z nej formoval a utváral neživé stvorenie. Teraz vôbec prvýkrát je reč o živých tvoroch.

16. január

Poznať svoj osud či budúcnosť je lákavé. Pokušenie spoznať ho za akúkoľvek cenu je veľké. Ale v Biblii je astrológia prísne zakázaná, lebo veriť hviezdam je povera. A poverčivosť je hriech. Náš osud...

15. január

Ak prvé tri dni Boh dáva tvar beztvárnej zemi, ďalšie tri dni napĺňa prázdny priestor. Ako prvý v poradí je vesmírny priestor, ktorý Boh naplní nebeskými telesami, slnkom, mesiacom a hviezdami...

14. január

Boh, ktorý pri stvorení pomenúva stvorené veci, robí tak na znamenie svojho panstva, moci a vlády nad nimi. Čo stvoril, nad tým aj vládne. Keďže všetko stvoril, nad všetkým vládne.

13. január

Preto prvé tri dni Boh formuje svet, dáva tvar beztvárnej zemi. Ďalšie tri dni napĺňa svet, dáva náplň prázdnemu priestoru. To všetko je prípravou, aby sa zem stala obývateľnou pre jej budúceho...

12. január

Medzi tým, čo sa stalo pri stvorení svetla a tým, čo sa stalo pri našom obrátení, je analógia, podobnosť. Aby človek  mohol prísť k poznaniu Krista, v jeho srdci sa musí odohrať podobný zázrak ako na...

11. január

Zo správy o stvorení sa dozvieme nielen o Autorovi stvorenia, ale aj o procese stvorenia. Boh nestvoril všetko naraz, ale postupne. Bol to proces, ktorý mal svoj začiatok, pokračovanie a svoje...

10. január

Boh svoje myšlienky, predstavy, plány a zámery zaodial do svojho slova, ktoré sa stalo nositeľom Božích myšlienok a zároveň aj vykonávateľom Božej vôle. Čo Boh chcel, to slovo vykonalo.

9. január

Rozum nestačí na plné pochopenie a vysvetlenie sveta. K tomu je potrebná viera. Preto keď ide o Boha, nie rozumom, ale vierou rozumieme a chápeme. Nie rozum informuje vieru, ale viera informuje rozum.

8. január

Pri stvorení sú otázky typu: čo sa stalo, ako sa to stalo, kedy sa to stalo, zaujímavé. Ale otázky: kto to stvoril, prečo to stvoril, sú pre náš život oveľa dôležitejšie. A práve na tieto otázky dáva...

7. január

Keď sa chcem niečo dozvedieť o stvorení, študujem knihu stvorenia a pýtam sa vedcov. Keď sa chcem dozvedieť niečo o spasení, študujem knihu zjavenia, Bibliu a pýtam sa teológov. Keďže tieto dve knihy...

6. január

Prvá veta Biblie je zároveň aj najdôležitejšou vetou Biblie. Hovorí, že svet, v ktorom žijeme, nevznikol sám od seba, ale je dielom Stvoriteľa. Zároveň tým dostávame odpoveď na tri základné otázky...

5. január

Keď dobrý Boh stojí na počiatku všetkých vecí, potom platí, že všetko dobre začína. Ale môžeme mať istotu, že raz to aj dobre skončí?

4. január

Ak platí prvá veta Biblie, potom Boh makrokozmu je aj Bohom mikrokozmu. Čo to znamená? Makrokozmos predstavuje celý obrovský vesmír. Mikrokozmos predstavuje môj malý, nepatrný život.

3. január

Prvá kapitola Biblie nie je správou očitého svedka. Je to zjavenie, ktoré pisateľ knihy Genesis dostal od Boha, Autora stvorenia. Tak ako na konci Biblie máme zjavenie, ktoré sa pozerá dopredu na...

2. január

Biblia nezačína človekom, ale Bohom. Lebo stredom vesmíru nie je človek, ale Boh. Tragédia človeka spočíva v tom, že vo svojom živote si chce vymeniť miesto s Bohom. Stvorenie si chce vymeniť miesto...

1. január

Dnes stojíme na počiatku, na počiatku nového roku. Ide o to, aby o ňom platilo to isté, čo platilo o počiatku všetkých vecí. Že na jeho počiatku bude stáť Boh. Nie my, ale Boh.