Biblia a teológia

13. september

Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. Vtedy istý muž z judského Betlehema spolu so svojou ženou a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na moábske polia. Muž sa volal Elimelech, jeho žena sa menovala Noémi a jeho dvaja synovia Machlón a Kiljón; boli to Efraťania z judského Betlehema. Prišli na moábske polia a tam sa usadili. Noémin muž Elimelech však zomrel a ona zostala s dvoma synmi, ktorí sa oženili s Moábčankami. Jedna sa volala Orpa a druhá Rút. Bývali tam asi desať rokov. Potom obaja, Machlón i Kiljón, zomreli a ona zostala sama bez detí a bez muža.

Rút 1:1-5

Stačí jedno zlé rozhodnutie a následky môžu byť tragické. Tak ako v prípade Elímelecha a jeho rodiny. Ak nechceme niesť zlé následky, musíme sa vyvarovať zlých rozhodnutí. Ale ako?

Pomôžme si jednoduchým príkladom. Mnohé bežné rozhodnutia robíme v závislosti od okolností. Napríklad: Je sobota ráno, vonku prší, tak sa rozhodnem, že nepôjdem do záhrady, ale zostanem doma. To je v poriadku. Svoje rozhodnutie som prispôsobil okolnostiam. O nič dôležité nešlo. Môj vzťah s Bohom to nijak neovplyvnilo. Ale teraz: Je nedeľa ráno, vonku prší a ja sa rozhodnem, že nepôjdem na bohoslužby, ale zostanem doma. To, že som toto rozhodnutie prispôsobil okolnostiam, už v poriadku nie je. Lebo v tomto prípade už ide o veľa. Ide o môj vzťah s Bohom, ktorý som svojím rozhodnutím ovplyvnil.

Sú rozhodnutia, ktoré sú morálne i duchovne neutrálne, rozhodnutia, ktoré nijako neovplyvnia náš vzťah s Bohom. Takéto rozhodnutia môžeme robiť v závislosti od okolností. Ale potom sú tu rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú náš vzťah s Bohom. Buď nás k Bohu priblížia, alebo nás od Neho vzdialia. Vždy, keď stojíme pred závažným rozhodnutím, pýtajme sa: Ako toto rozhodnutie ovplyvní môj vzťah s Bohom? Ako ovplyvní môj život viery, moje svedectvo môjmu okoliu? Ako ovplyvní duchovný život mojej rodiny, mojich detí?

Boh sa prizná k rozhodnutiam, v ktorých Ho postavíme na prvé miesto. Ale k rozhodnutiam, v ktorých seba postavíme na prvé miesto – svoje záujmy, svoje výhody, svoje plány, sa Boh neprizná.

Pane, stráž naše srdce vo chvíľach nášho rozhodovania!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal