Nezaradené

14. október

Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa; aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal.

Ján 17:20-21

Ježiš sa v predvečer svojej smrti modlí za svoju budúcu cirkev. Za čo konkrétne sa modlí? Za jednotu cirkvi, aby všetci boli jedno. Táto jednota má svoj horizontálny rozmer. Je to jednota medzi veriacimi navzájom, ktorá je založená na viere v Krista. K tejto viere dochádza skrze počuté slovo. Lebo viera je z počutia. Človek musí najprv niečo počuť, aby mohol uveriť. Čo je to, čo musí počuť?

Musím počuť niečo o sebe a niečo o Bohu. Niečo o tom, ako som na tom pred Bohom a niečo o tom, čo s tým Boh urobil. Ako som na tom pred Bohom? Zle, veľmi zle. Veď v Božích očiach som rebel, vzbúrenec, ktorý odoprel Bohu poslušnosť, obrátil sa Mu chrbtom a porušil všetky Božie normy pre život. Som skrz naskrz porušený človek, nakazený infekciou hriechu. Pred Bohom stojím ako odsúdenec na smrť.

Ale slovo evanjelia nie je len o mne, ale aj o Bohu. Je nielen o mojej beznádejnej situácii pred Bohom, ale i o Božom riešení mojej situácie. Tým riešením je Kristus, Boží Syn, ktorý vzal na seba moju vinu i moje odsúdenie i môj trest. Ktorý zomrel mojou smrťou, aby som ja mohol žiť jeho životom. V jeho obeti je riešenie pre moju inak beznádejnú situáciu. Keď ako rebel zložím zbrane a kapitulujem pred Bohom, keď ako žobrák prosím o milosť a zľutovanie, keď ako hriešnik zložím svoju dôveru v zástupnú obeť Božieho Syna na kríži, vtedy sa stávam človekom, ktorý uveril skrze slovo. Vtedy sa stávam jedným z tých, za ktorých sa Ježiš modlí, aby boli jedno.

Čo je teda základom jednoty medzi kresťanmi? Je ním Kristus, osobná viera v Neho. To je to, čo ma spája s ostatnými veriacimi; spoločná viera v Krista. Táto jednota prechádza naprieč hranicami všetkých cirkví a denominácií. Lebo skutočná viera nerozdeľuje, ale spája. Ak rozdeľuje, nie je to skutočná, pravá viera.

Pane, ďakujeme za jednotu medzi veriacimi, ktorá je založená na Tebe a na viere v Teba!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal