Nezaradené

16. január

Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému: Odpúšťajú sa ti hriechy- alebo povedať: Vstaň, vezmi si lôžko a choď! Aby ste však vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal ochrnutému: Hovorím ti, vezmi si lôžko a choď domov! On vstal, vzal si lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli, velebili Boha a hovorili: Čosi také sme ešte nikdy nevideli.

Marek 2:9-12

Ježiš sa pýta, čo je ľahšie: Uzdraviť či odpustiť? Odpustenie je neviditeľné a čo je neviditeľné, nemožno overiť, ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Uzdravenie je viditeľné a preto sa overiť dá. Z toho by niekto mohol usudzovať, že odpustiť je ľahšie ako uzdraviť. V skutočnosti je to presne naopak. Aby Ježiš mohol uzdraviť, na to nemusel zomrieť. Aby mohol odpustiť, musel zomrieť, lebo niet odpustenia bez vyliatia krvi (Heb 9:22). Vďaka Ježišovej obeti platí, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi.

To je úžasné poznanie! My sme však na zemi a Boh, voči ktorému sme sa previnili, je na nebi. Ako potom môžem vedieť, či mi bolo odpustené? Vari musím čakať až dovtedy, keď raz budem stáť pred Bohom? Vari až vtedy sa dozviem, ako Boh o mne rozhodol? Či mi odpustil, alebo nie? Žiť v takejto neistote je strašné. Potrebujem vedieť už tu a teraz, či mi v nebi bolo odpustené. Ale kto mi to povie? Sám Boh, ktorý vo svojom Synovi prišiel na svet ako Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Ktorý má moc odpúšťať hriechy na zemi. Vďaka tomu môžem už tu a teraz, v tomto živote vedieť, ako bolo o mne rozhodnuté v nebi. Ježiš prišiel na zem, aby mi to oznámil. Ba viac. On mi to odpustenie prišiel  na zem darovať. Vďaka tomu, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, ja môžem mať istotu odpustenia už tu a teraz, v tomto živote a na tomto svete.

Ježišova uzdravujúca moc je veľká. Preto všetci, ktorí videli uzdravenie ochrnutého, žasli a velebili Boha. Ježišova odpúšťajúca moc je však oveľa väčšia. Veď odpustenie rieši náš najväčší problém, ktorým je náš hriech. Napĺňa našu najväčšiu potrebu, ktorou je zmierenie s Bohom. Stálo tú najvyššiu cenu, ktorou je krv Božieho Syna. Prináša to najväčšie požehnanie, ktorým je večný život.

Pane, žasneme nad milosťou odpustenia a velebíme Ťa!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal