Biblia a teológia

17. august

Potom Abrahám dohováral Abímelechovi pre studňu, ktorej sa Abímelechovi sluhovia násilne zmocnili. Abímelech odpovedal: Neviem, kto to urobil. Veď ani ty si mi to neoznámil, ani som o tom dosiaľ nepočul. Vtedy Abrahám vzal ovce i dobytok, dal to Abímelechovi a obaja uzavreli zmluvu. Potom Abrahám oddelil zo stáda sedem oviec. Abímelech sa spýtal Abraháma: Čo má znamenať tých sedem oviec, ktoré si oddelil? On odpovedal: Vezmi si odo mňa tých sedem oviec na svedectvo, že túto studňu som vykopal ja. Preto sa to miesto nazýva Bér-Šeba, lebo obaja tam prisahali.

Genezis 21:25-31

V rozhovore s kráľom Abrahám otvorí „kauzu“ studne, o ktorú ho násilím pripravili kráľovi sluhovia. V pastierskej spoločnosti bola studňa existenčnou otázkou. Vziať studňu znamenalo vziať vodu a tým odsúdiť stáda na smrť a ľudí pripraviť o zdroj obživy. Ako keby vám niekto zavrel kohútik s vodou.

Abrahámovi sa stala krivda a on až doteraz o nej mlčí. Prečo? Pretože s kým je Boh, ten dokáže zniesť i krivdu. To je tiež dôkaz, že Boh je s ním vo všetkom. I  keď čelí neprajnosti a nepriateľstvu okolia. Lebo len Božou prítomnosťou sa dá vysvetliť Abrahámov postoj. Len Božia prítomnosť v živote dáva silu zniesť i to, čo bez nej by bolo neznesiteľné. I krivdu.

Prečo však Abrahám otvára otázku studne až teraz? Lebo čaká, kedy mu Boh pripraví vhodnú príležitosť. Tá prišla teraz, keď kráľ prišiel za ním so svojou žiadosťou o neútočení. Abrahám mohol využiť situáciu tým, že by otázku studne urobil podmienkou uzavretia zmluvy. Nič také však neurobí. Bez akýchkoľvek podmienok zo svojej strany vychádza v ústrety kráľovej žiadosti. Odprisahá mu, čo od neho žiada. Až potom, keď on prejaví ústretovosť voči kráľovi, žiada kráľa o ústretovosť voči sebe. Riešenie, ktoré ponúka, je pritom veľkorysé. Za studňu, ktorú sám vykopal, dáva kráľovi sedem oviec. Kráľ ich prijíma a tým uznáva vlastnícky nárok Abraháma na studňu. Tak to, čo začalo kráľovou žiadosťou: Prisahaj, končí tým, že prisahajú obaja. Abrahám kráľovi ohľadom neútočenia, kráľ Abrahámovi ohľadom studne. Boh sa priznáva k tomu, ktorý nebojuje za seba, ale svoju krivdu prenechá Bohu.

Pane, pomôž nám nezahorknúť, keď sa nám krivdí!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal