Biblia a teológia

17. máj

Keď sýrsky kráľ viedol vojnu proti Izraelu…rozkázal: Choďte a zistite, kde sa prorok Elizeus zdržuje. Potom ho dám zatknúť. Hlásili mu: Je práve v Dotáne. Vyslal ta kone, bojové vozy a silný oddiel. Tí dorazili v noci a mesto obkľúčili. Včasráno vstal sluha Božieho muža. Keď vyšiel von, videl, že vojsko s koňmi a vozmi obkľučuje mesto. Jeho sluha mu povedal: Beda, pane môj, čo si počneme? Ten však odpovedal: Neboj sa! Máme viac spojencov než oni.

2. kniha kráľov 6:13-17

Aká je situácia, v ktorej sa Boží ľud nachádza v tomto svete? Taká, v akej sa nachádza prorok Elizeus v tomto príbehu. Je to situácia obkľúčenia. Sýrsky kráľ vysiela vojsko, aby zajalo Božieho muža, ktorý prezrádzal jeho vojenské plány izraelskému kráľovi. Preto je mesto, v ktorom sa Elizeus zdržuje, obkľúčené nepriateľmi.

Ako na situáciu obkľúčenia reaguje Elizeov sluha? Strachom: Beda, pane môj, čo si počneme? To je otázka, ktorú si i my v živote neraz kladieme. Čelíme nejakej ťažkej situácii, sme ohrození okolnosťami života a tak sa pýtame: Čo teraz? Čo len budeme robiť?

Všimnite si, z čoho sa rodí sluhov strach. Keď vyšiel von, videl, že vojsko s koňmi a vozmi obkľučuje mesto. Jeho strach sa rodí z videnia jeho očí. Tie vidia obkľúčené mesto nepriateľským vojskom. Vidia moc a hrozbu sveta. Náš strach sa rodí z viditeľnej reality. Vidíme hrozbu, vidíme vlny, vidíme nebezpečenstvo. A to, čo vidíme, v nás vyvoláva strach. Prepadáme panike a beznádeji. Strach sa rodí z viditeľnej reality, ktorou sme obkľúčení a ohrození.

V úplnom kontraste k svojmu sluhovi tu stojí prorok Elizeus. Ak jeho sluha čelí danej situácii strachom, on jej čelí vierou: Neboj sa! Máme viac spojencov než oni. Prečo sa nemusíme báť? Lebo je viac tých, ktorí sú s nami ako tých, ktorí sú proti nám. My nečelíme presile, ako si to myslel sluha. My v nej sme. Preto aj Dávid vyznáva: Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce (Ž 27:3). S Bohom hoc aj len jeden človek stojí v presile voči celému svetu.

Pane, ďakujeme, že Ty si dôvodom, prečo sa nemusíme báť!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal