Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: Exodus 19-40

V knihe Exodus Boh pozýva Izraelitov, aby s Ním uzatvorili zmluvu,
a zostupuje, aby prebýval medzi nimi vo svätostánku.
Izrael sa však vzbúri a zničí tento vzťah.


Poznámka redaktora: Video nahrávka patrí do série Spoznaj Bibliu.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.