Nezaradené

17. november

Ale mám proti tebe to, že si opustil prvú lásku.

Zjavenie 2:4

V živote sa môžeme stretnúť s tým, že tí druhí budú mať proti nám všeličo. Ale to nás až tak nemusí zaujímať. Niečo celkom iné je, keď má niečo proti nám Kristus. To je vážne. To nás zaujímať musí. Lebo Jemu sa budeme zodpovedať za svoj život, nie ľuďom. Proti veriacim v Efeze má Kristus to, že opustili svoju prvú lásku.

Prvá láska je láska našich začiatkov chodenia s Kristom. Vtedy, keď sme sa s Ním prvýkrát stretli, keď nás prijal na milosť ako stratených bedárov a žobrákov. Keď nám daroval svoju spásu. Keď nás ako Ženích našej duše vzal do svojho náručia a objal so slovami: Milujem ťa večnou láskou. A my, premožení jeho láskou, sme odpovedali: Aj my Ťa milujeme!

Aký nám bol vtedy vzácny! Aké nám bolo vzácne všetko, čo nám daroval! Ako sme sa radovali z Neho v jeho prítomnosti! S akou radosťou sme chodili do spoločenstva jeho ľudu! S akou radosťou sme si otvárali Písmo! Ako vtedy všetko ostatné vybledlo v porovnaní s tým, čo sme našli v Ňom! Také boli naše začiatky. Ale čo sa stalo odvtedy? To, čo sa žiaľ bežne stáva v manželstve medzi mužom a ženou. Prvá láska ochladne, vzájomná pozornosť opadne. Do vzťahu sa vkradne chlad. Už sa neradujú jeden z druhého. Už to nie je také, aké to bolo na začiatku. Už si nie sú takí vzácni ako kedysi. Už zostali len manželské povinnosti, z ktorých sa vytratila láska.

Kristus však nechce v prvom rade našu službu, ale našu lásku. Lebo služba Pánovi sa ľahko môže stať náhradou za lásku k Pánovi. Kde chýba prvá láska, tam chýba podstata. Na veriacich v Efeze vidíme, že náš vzťah s Kristom neohrozujú len viditeľné pády do telesných hriechov. Oveľa viac ho ohrozujú pády do neviditeľných duchovných hriechov, ktorých si nie sme vedomí. Jedným z najväčších pádov je odpadnutie od prvej lásky. To si druhí okolo nás vôbec nemusia všimnúť. Ale Kristus si to všimne. Tak ako si ochladnutie našej lásky v manželstve všimne náš partner.

Pane, ukáž nám, ako je to s našou láskou k Tebe!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal