Nezaradené

18. január

Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci za ním. Zrazu sa na mori strhla veľká búrka, že vlny sa valili na loďku Ježiš však spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho: Pane, zachráň nás, hynieme! On im však povedal: Čo ste takí bojazliví, vy maloverní?

Matúš 8:23-26

My si v živote často zamieňame dve veci, sebadôveru a vieru. To, čo nazývame vierou, je v skutočnosti sebadôvera. Hovoríme, že veríme, ale je to viac viera v seba ako v Ježiša. Preto majú búrky veľký význam pre náš život viery. Ony totiž odhaľujú rozdiel medzi sebadôverou a vierou. Či veríme sebe, alebo Ježišovi, v svoje sily, alebo v jeho moc. Búrky nám tak robia dobrú službu, lebo nahlodávajú našu sebadôveru. Pokiaľ sa v našom živote nič mimoriadne nedeje, pokiaľ plavba nášho života prebieha pokojne a nerušene, vystačíme si i so sebadôverou. Ale keď búrka rozhojdá loďku nášho života, veľmi rýchlo zistíme, že so sebadôverou si v búrkach nevystačíme. S ňou vystačíme len dovtedy, dokiaľ nám nič nehrozí. To zisťujú i Ježišovi učeníci uprostred búrky na mori.

Na nich vidíme, že keď sa potápa ich loď, potápa sa aj ich viera. Vlny rozhojdali nielen loď, ale aj vieru učeníkov. Potápajúce sa srdcia na potápajúcej sa lodi! To je obraz ľudí, ktorí nasledujú Ježiša. Sme tu svedkami dvoch búrok. Jedna je tá vonkajšia, viditeľná, ktorá sa odohráva na mori. Druhá je tá vnútorná, skrytá, ktorá sa odohráva v učeníkoch. Tú vonkajšiu predstavujú vlny a vietor. Tú vnútornú predstavuje strach učeníkov.

To je i naša častá skúsenosť, že vonkajšie búrky vyvolávajú vnútorné búrky. Búrky okolo nás vyvolávajú búrky strachu v nás. Vnútorné búrky majú tak podľa nás vonkajšie príčiny. Ale nie podľa Ježiša. Učeníci vidia hlavný problém vo veľkej búrke. Ježiš vidí hlavný problém v ich malej viere. My vidíme problém v okolnostiach života. Ježiš vidí problém v nás, v našej nedôvere. Okolnosti nemôžeme ovplyvniť. Náš vnútorný postoj k nim však áno. Veriť aj uprostred búrky neznamená veriť, že vždy všetko dobre dopadne. Veriť znamená dôverovať, že nič z toho, čo sa s nami deje, nás nemôže odlúčiť od nášho Pána. Sme v jeho rukách i uprostred búrok života.

Pane, nauč nás dôverovať Ti nielen na brehu, ale i na mori!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal