Nezaradené

18. november

Ale mám proti tebe to, že si opustil prvú lásku. Spomeň si teda, odkiaľ si padol, rob pokánie a konaj prvotné skutky…

Skutky 2:4-5

Ako obnoviť svoju prvú lásku ku Kristovi? On hovorí: Spomeň si teda, odkiaľ si padol. Duchovná obnova veriaceho človeka vždy začína návratom, čo je len iné označenie pre pokánie. Musíme sa vrátiť na miesto, odkiaľ sme sa časom vzdialili, na miesto prvej lásky. Kde je to miesto? Pod krížom Ježiša Krista. Tam sa zrodila naša prvá láska k Nemu. Lebo tam sme sa stretli s jeho láskou k nám.

Keď chcem zapáliť drevo, musím ho priložiť na oheň. Lebo drevo sa zapaľuje od ohňa. Keď chcem zapáliť svoje srdce, musím ho priložiť na oheň Božej lásky. Lebo srdce sa zapaľuje láskou len od ohňa Božej lásky. A ten horí na Golgote.

Aby sa obnovila moja láska ku Kristovi, musím si pripomenúť jeho lásku ku mne. Pod jeho krížom som spoznal, že som Ním prijatý, milovaný, omilostený a zachránený. Tam, pri stretnutí s jeho láskou ku mne sa zrodila i moja láska k Nemu. Tá prvá, vrúcna, čistá, vďačná láska. Čím viac spoznávam Božiu lásku k sebe, ako som Ním milovaný, tým viac Ho milujem i ja.

Na čom sa ukáže, že sme sa v pokání vrátili na miesto prvej lásky? Na ovocí pokánia: Rob pokánie a konaj prvotné skutky. K prvej láske patria i prvé skutky. Skutky, ktorých jediným motívom je láska ku Kristovi. Je to poslušnosť, ktorá nevyviera z povinnosti, ale z lásky. Kristus povedal: Keď ma milujete, zachovávajte moje prikázania (Jn 14:15).

Pane, len tvoja láska v nás môže znovu zapáliť našu prvú lásku k Tebe. Prosíme, nech sa tak stane!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal