Nezaradené

17. december

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta, k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal: Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou. Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo tento pozdrav znamená. Anjel pokračoval: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.

Lukáš 1:26-30

Čo vieme o Ježišovej matke? Jej bydlisko, jej meno a meno jej snúbenca. Inak nič. Radi by sme o nej vedeli niečo viac. Biblia však zastiera Máriinu minulosť a život dôsledným mlčaním. To mlčanie má svoj význam. Ono chce umlčať i nás, aby sme sa nepýtali na to, o čom Biblia mlčí.

Z pohľadu Biblie totiž nie je dôležité, aká bola Mária doteraz. To dôležité začína až teraz, keď k nej prichádza Boží posol. Rozhodujúci moment v živote človeka nastáva vo chvíli, keď Boh vstúpi do jeho života. Čo bolo pred tým, pre Boha nie je ani dôležité, ani rozhodujúce. Naša minulosť nie je pre Neho ani prekážkou, ani pomocou. Môžeme mať za sebou všeličím pošpinenú minulosť, za ktorú sa veľmi hanbíme. Ale to pre Boha nie je prekážkou, aby s nami vstúpil do rozhovoru. Môžeme mať za sebou zdanlivo bezúhonnú minulosť, na ktorú sme veľmi hrdí. Ale to pre Boha nie je žiadnou pomocou v jeho konaní s nami. Kompromitujúca minulosť nás neznevýhodňuje a príkladná minulosť nám výhody neposkytuje. Keď Boh vstúpi do nášho života, nemá na čo pri nás nadviazať. Preto vždy začína od začiatku.

Čím Boh začína svoje dielo v živote človeka? Tým, čím začal i pri Márii, svojou milosťou: Raduj sa, obdarená milosťou! (R) Tu máme odpoveď, prečo sa práve Mária stala matkou nášho Pána. Vysvetlenie nehľadajme v Márii, ale v Bohu: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Čo znamená nájsť milosť u Boha? Prečítajme si to obrátene: Milosť našla teba, milosť našla Máriu. Milosť nie je ani odmena, ani vyznamenanie. Milosť je práve preto milosťou, že sa nedá zaslúžiť.

A tak ako Márii ani nám sa v živote nemôže stať nič lepšie ako to, keď nás nájde milosť. Milosť, ktorú sme nehľadali, ale ktorá našla nás.

Pane, čo by bolo s nami, keby nás nenašla tvoja milosť?!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal