Nezaradené

2. máj

Vy ste sa obrátili na Jána a on vydal svedectvo pravde. Ja však neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste boli spasení. On bol sviecou, ktorá horela a svietila, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť pri jej svetle. Ja však mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo, totiž skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal. Samé skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne.

Ján 5:33-37

Ján Krstiteľ je prvý svedok, na ktorého sa Ježiš v rozhovore so Židmi odvolá. Veď oni počuli jeho svedectvo o Ježišovi. Ján bol tým, ktorý ľudí odkazoval od seba na Ježiša. Ale Ježiš na adresu Jánovho svedectva hovorí: Ja však neprijímam svedectvo od človeka. Tým neznižuje hodnotu, ani hodnovernosť Jánovho svedectva. Tým len hovorí, že keď ide o Neho, o Ježiša, svedectvo človeka nestačí. Prečo nie?

Ježiš si nárokuje božskú autoritu, preto i jeho tvrdenie potrebuje božské svedectvo, nielen ľudské. Len božské svedectvo môže potvrdiť jeho božskú autoritu. Má však Ježiš svedka, ktorý Mu poskytne takéto svedectvo? Áno, má. Tým svedkom nie je nikto iný než sám Boh, Otec. A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne.

Akú podobu má Otcovo svedectvo? Má viditeľnú podobu: skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal. Tými skutkami sú Ježišove zázraky. V nich preukázal svoju božskú moc i autoritu nad chorobou, nad smrťou, nad prírodnými živlami i nad mocou temnosti. Ani Ježišovi nepriatelia nepopierali, že jeho zázraky boli skutočné. Veď mali veľa očitých svedkov.

Čo hovorí Ježiš o svojich zázrakoch? Že majú božský pôvod. Sú to skutky, ktoré mi dal Otec. Pre tieto zázraky neexistuje iné vysvetlenie než to, že boli prejavom Božej moci v Ježišovom živote. A zároveň boli Otcovým svedectvom, že Ježiš prišiel z neba. Samé skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. Ani pre naše vzkriesenie z duchovnej smrti neexistuje iné vysvetlenie než to, že Ježiš má božskú moc vyviesť zo smrti do života. Priviesť mŕtvych k životu!  (Jn 5: 25) Veď to sme boli i my. Ale vďaka Ježišovej moci to už o nás neplatí.

Pane, ďakujeme, že o tvojej božskej moci sme sa mohli presvedčiť aj my sami.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal