Nezaradené

2. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Keď sa Ježiš vrátil, privítalo ho množstvo ľudí, ktorí ho už dávno čakali. Tu prišiel muž menom Jairos, ktorý bol predstaveným synagógy. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby šiel do jeho domu. Umierala jeho jediná dvanásťročná dcéra. Ako šiel, ľudia sa naňho tlačili. Bola medzi nimi žena, ktorá už dvanásť rokov krvácala…

Lukáš 8: 40 – 43

Ježiša víta množstvo ľudí. Avšak z celého toho množstva sa s Ním stretnú len dvaja, Jairos a neznáma žena. Lebo s Ježišom sa nikdy nemôžeme stretnúť ako zástup, len ako jednotlivci. Môžeme prísť v zástupe, ale ak sa s Ním chceme stretnúť, nemôžeme zostať v zástupe. Musíme z neho vystúpiť tak, ako z neho vystúpi Jairos a žena. Lebo Ježiš jedná len s jednotlivcami. Prísť v zástupe a odísť v zástupe znamená: nestretnúť sa s Ním.

Nevieme, čo privádza zástup k Ježišovi, ale vieme, čo privádza k Nemu Jaira. Umierala jeho jediná dvanásťročná dcéra. Preto padne Ježišovi k nohám a prosí Ho, aby šiel do jeho domu. Jairos sa tak zaradí k viacerým krásnym postavám rodičov v evanjeliách, ktorí sa kvôli svojim deťom ocitli pri Ježišových nohách. Veď na deťoch sú rodičia najzraniteľnejší. Ani Jairos nie je výnimkou.

To, že ho tu vidíme verejne na kolenách prosiť o pomoc, vôbec nie je samozrejmé. Veď Jairos nie je hocikto. Ako predstavený synagógy stojí v spoločenskom rebríčku pomerne vysoko. Zvyčajne je to naša pýcha, ktorá nám bráni pokoriť sa. Existuje však jeden účinný liek na pýchu a tým je bolesť. Tá má zvláštnu schopnosť polámať pýchu človeka. Aj pýchu človeka vo vysokom postavení akým je Jairos.

Ale k Ježišovi ho neprivedie len bolesť, ale aj viera: Poď, polož na ňu ruky, aby vyzdravela a žila (Mk 5:23)! Prosí o dotyk, o zloženie rúk na choré dieťa vo viere, že bude uzdravené. A čo urobí Ježiš? Vyjde v ústrety jeho prosbe a ide s ním. Nie je to zástup okolo Ježiša, kto udá smer Ježišovej cesty. Je to tento jednotlivec pri Ježišových nohách. Zástup síce ide s Ježišom, ale Ježiš nejde so zástupom. Ide s týmto otcom, ktorý prosí a verí. Jeho viera sa pritom zrodila na prahu smrti, na ktorý sa dostala jeho dcéra. Lenže na prahu smrti sa spravidla rodí beznádej, nie viera. Viera sa však rodí z pohľadu na Ježiša, nie z pohľadu na okolnosti. Bol to práve pohľad na Ježiša, ktorý dal zrod Jairovej viere: Pane, Ty môžeš, čo nikto iný nemôže. Prosím, pomôž! A On pomôže.

Pane, pomôž aj nám vystúpiť zo zástupu, aby sme sa mohli s Tebou stretnúť!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal