Biblia a teológia

2. október

Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha! Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti!

Žalm 51:13-14

Prečo Dávid prosí: Neodvrhni ma od seba? Niekedy si myslíme, že všetko závisí od toho, či my chceme mať čo dočinenia s Bohom, alebo nie. Či my prijmeme Boha, alebo nie. Ale pre Dávida otázka znie presne opačne: Bude chcieť mať Boh ešte niečo so mnou? Prijme ma opäť do svojej blízkosti? Neodvrhne ma od seba po všetkom tom, čo som spáchal? Neodníme mi svojho Ducha tak ako kedysi Saulovi? (1Sam 16:14). Tieto otázky nás začnú páliť až vtedy, keď nás začne páliť náš hriech. Tak ako pálil Dávida.

On vie, že hriech nie je len vina, pre ktorú potrebuje odpustenie. Vie, že hriech nie je len nečistota, pre ktorú potrebuje očistenie. On vie i to, že hriech je i bariéra, ktorá ho oddeľuje od Boha, vylučuje z Božej prítomnosti, narúša jeho vzťah s Bohom. To prežíva ako svoju veľkú bolesť.

Veď čo nám v živote spôsobuje najväčšiu bolesť? Narušené vzťahy s našimi najbližšími, už či v manželstve, v rodine alebo v príbuzenstve. Niet väčšej bolesti ako žiť v narušenom vzťahu s tým, kto nám je najbližší. Pre Dávida je Boh ten najbližší. Preto bolesť z narušeného vzťahu s Bohom je pre neho tá najväčšia. Po ničom tak netúži, ako po obnove vzťahu s Bohom. Stáť pred jeho tvárou v obnovenom spoločenstve s Ním. Preto prosí: Neodvrhni ma od seba. Prijmi ma opäť na milosť.

Dávid chce opäť prežívať radosť zo spasenia, o ktorú ho pripravili jeho previnenia. Preto prosí: Vráť mi radosť z tvojej spásy. Hriech nás síce nepripraví o spasenie, ale o radosť zo spasenia áno. Túto radosť môžem prežívať len vtedy, keď medzi mnou a Bohom môjho spasenia nič nestojí v ceste.

Niekomu chýba istota spasenia. Ale Boh nechce, aby sme žili v neistote. Preto nám dal svojho Ducha. Nám možno chýba radosť zo spasenia. Ale nechýba nám dôvod k radosti. Veď Ježiš povedal: Radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi (Lk 10:20). Kto má takýto dôvod, môže mať i takúto radosť.

Pane, ďakujeme, že môžeme mať istotu spasenia i radosť zo spasenia!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal