Biblia a teológia

5. apríl

Keď sa rozvidnilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred veľradu a hovorili: Ak si Mesiáš, povedz nám to! On im odpovedal: Aj keď vám poviem, neuveríte. A keď sa aj spýtam, neodpoviete mi. Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci.

Lukáš 22:66-69

Kto sú Ježišovi sudcovia? Sú to náboženskí predstavitelia Izraela, Bohom vyvoleného národa. Celé stáročia bol tento národ pripravovaný na príchod Mesiáša. Nádej na jeho príchod sa odovzdávala z generácie na generáciu ako to najvzácnejšie duchovné dedičstvo. Keď nakoniec príde, skončí na lavici obžalovaných. Duchovná elita národa si sadá, aby vyniesla rozsudok nad tým, ktorý bol nádejou Izraela, ba dokonca nádejou celého sveta. Závažnosť tejto chvíle, keď sa má najvyššia židovská rada vyjadriť k Ježišovej osobe, je nesmierne veľká. Od jej vyjadrenia závisí postoj Izraela k Ježišovi v budúcnosti.

Celé vypočúvanie sa zúži na jednu jedinú otázku: Povedz nám, kto si? Tu nastáva chvíľa nesmierne veľkého významu. To sa nepýta Ježiš svojich učeníkov, čo si oni myslia o Ňom. To sa nepýta ani nás ľudí, čo si my myslíme o Ňom. To nie sme my, ktorí stojíme pred Ním, aby sme odpovedali na jeho otázku. To On stojí pred nami, aby odpovedal na našu otázku. Lebo otázka, ktorú sa pýta najvyšší kňaz, sa nepýta len vo svojom mene. Nepýta sa ju ani len v mene židovskej najvyššej rady. On sa ju pýta aj v našom mene, v mene všetkých ľudí celého sveta: Ježiš, povedz nám, kto vlastne si?

Z Ježišovej odpovede jednoznačne vyplýva: On je tým zasľúbeným Mesiášom, Synom človeka, o ktorom hovorí prorok Daniel. Odteraz budem sedieť po pravici svojho Otca. Týmto odteraz Ježiš ukazuje úplný opak toho, čo vidíme pred sebou teraz. Teraz vidíme pred sebou slabého, bezmocného, trpiaceho Ježiša. Ale On oproti tomu, čo platí teraz, stavia to, čo bude platiť o Ňom odteraz. Oproti viditeľnému poníženiu stavia svoje neviditeľné povýšenie. Teraz ide cestou poníženia, utrpenia a zavrhnutia, ktoré vyvrcholí jeho smrťou na kríži. Ale odteraz, od jeho smrti a vzkriesenia príde jeho povýšenie. Bude to povýšenie toho, ktorý bol od večnosti Boží Syn. Teraz tu stojí ako trpiaci Mesiáš. Ale odteraz bude sedieť po pravici Otca ako oslávený Syn človeka.

Pane, ďakujeme, že si šiel cestou poníženia k osláveniu kvôli nám!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal