Téma - Podstata hriechu

24. január

Vina má charakter dlhu, ktorý rastie s každým novým previnením. Všetko, čo v našom živote nie je v súlade s Bohom, naše myšlienky, slová, činy, naše...

Hriech ničnerobenia

V kultúre, ktorá je pod vplyvom zdanlivej teistickej morálky, máme tendenciu posudzovať sa podľa toho, čo robíme, a nie podľa toho, čo nerobíme.