Téma - Podstata hriechu

23. jún

Povaha slobody, ktorú Ježiš darúva, súvisí s povahou otroctva, v ktorom sa nachádzame. Naším otroctvom je duchovná zviazanosť hriechom. Potrebujeme...

22. jún

Nehrešíme preto, že sme slobodní robiť si, čo chceme. My hrešíme preto, lebo sme neslobodní robiť to, čo je správne. Nie sme slobodní nehrešiť. Keď...