Nezaradené

20. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Prejavil silu svojím ramenom; rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú; mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nasýtil dobrotami a boháčov prepustil naprázdno.

Lukáš 1: 50 – 53

Boh nie je len milosrdný. On je aj mocný: Prejavil silu svojím ramenom. On svoju moc dokázal tým, čo vykonal a stále koná v dejinách ľudstva. Čo je to? Mária tu používa „politický“ slovník na vyjadrenie duchovných skutočností. Obrazom „revolúcie“ vyjadruje to, čo koná Boh.

Čo robí revolúcia? Prevracia dovtedy platné pomery. Mení politický režim a nastoľuje nové spoločenské poriadky. Zvrhne tých, ktorí sú pri moci a k moci dosadí tých, ktorí boli utláčaní. Revolúcia všetko obracia hore nohami.

Podobne je to aj s Božou revolúciou, ktorá prebieha v dejinách. Nie je to však politická, ale duchovná revolúcia. Neodohráva sa na politickej, ale na duchovnej rovine. Boh v dejinách buduje svoje kráľovstvo. A toto kráľovstvo je výsledkom Božej revolúcie, ktorá prevracia staré poriadky a obracia všetko naruby. Božia revolúcia vytvára novú spoločenskú triedu, triedu vykúpených, zachránených, ktorých Nová zmluva nazýva cirkvou.

A kto tvorí túto novú spoločenskú triedu Božieho kráľovstva? Slabí, ponížení, núdzni, hladní, na Božiu milosť a milosrdenstvo odkázaní ľudia. Prečo práve oni? Pretože Božie kráľovstvo je založené na úplne iných hodnotách. Hodnoty, ktoré platia vo svete, neplatia u Boha. Na čom si zakladajú ľudia sveta, to v Božích očiach nemá budúcnosť. Božia revolúcia obracia hodnoty sveta hore nohami. V kráľovstvách tohto sveta vládne moc, pýcha, bohatstvo. Ale mocní, slávni, pyšní, bohatí to majú u Boha prehraté. Boh chytá stranu slabým, poníženým, hladným a biednym. Nie pyšní, ale ponížení, nie mocní, ale slabí, nie bohatí, ale hladní majú svoje
miesto v Božom kráľovstve.

Hladných nasýtil dobrotami a boháčov prepustil naprázdno. Kto príde k Bohu s prázdnymi rukami ako hladný, chudobný a biedny, odíde s plnými rukami. Pri ňom sa naplní slovo: Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení (Mt 5:6). Kto však príde k Bohu s plnými rukami ako bohatý, ktorý má všetko a už nič nepotrebuje, odíde s prázdnymi. Lebo len do prázdnych rúk môže Boh vložiť svoje dary. Len hladné ústa nasýti dobrotami.

Pane, stojíme pred Tebou s prázdnymi rukami. Prosíme, naplň ich Ty sám!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal