Nezaradené

21. apríl

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom … a začali sa radovať.

Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi na loď a povedal im: Prejdime na druhú stranu jazera. Keď odrazili od brehu a plavili sa, zaspal. Vtedy sa spustila na jazero búrka. Loď sa napĺňala vodou. Dostali sa do nebezpečenstva. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: Učiteľ, Učiteľ, hynieme!

Lukáš 8: 22 – 24

My si v živote často zamieňame dve veci, sebadôveru a vieru. To, čo nazývame vierou, je v skutočnosti sebadôvera. Hovoríme, že veríme, ale je to viac viera v seba ako v Ježiša. Preto majú búrky veľký význam pre náš život viery. Ony totiž odhaľujú rozdiel medzi sebadôverou a vierou. Či veríme sebe alebo Ježišovi, v svoje sily alebo v jeho moc. Búrky nám tak robia dobrú službu, lebo nahlodávajú našu sebadôveru. Pokiaľ sa v našom živote nič mimoriadne nedeje, pokiaľ plavba nášho života prebieha pokojne a nerušene, vystačíme si aj so sebadôverou. Ale keď búrka rozhojdá loďku nášho života, veľmi rýchlo zistíme, že si so sebadôverou v búrkach nevystačíme. S ňou si vystačíme len dovtedy, dokiaľ nám nič nehrozí. To zisťujú aj Ježišovi učeníci uprostred búrky na mori.

Na nich vidíme, že keď sa potápa ich loď, potápa sa aj ich viera. Vlny rozhojdali nielen loď, ale aj vieru učeníkov. Potápajúce sa srdcia na potápajúcej sa lodi! To je obraz ľudí, ktorí nasledujú Ježiša. Preto sme tu svedkami dvoch búrok. Jedna je tá vonkajšia, viditeľná, ktorá sa odohráva na mori. Druhá je tá vnútorná, skrytá, ktorá sa odohráva v učeníkoch. Tú vonkajšiu predstavujú vlny a vietor. Tú vnútornú predstavuje strach učeníkov.

To je aj naša častá skúsenosť, že vonkajšie búrky vyvolávajú vnútorné búrky. Búrky okolo nás vyvolávajú búrky strachu v nás. Vnútorné búrky majú tak  podľa nás vonkajšie príčiny. Ale nie podľa Ježiša. Učeníci vidia hlavný problém vo veľkej búrke. Ježiš vidí hlavný problém v ich malej viere: Čo ste takí bojazliví, vy maloverní? (Mt 8: 26) My vidíme problém v okolnostiach života. Ježiš vidí problém v nás, v našej nedôvere. Okolnosti nemôžeme ovplyvniť. Náš vnútorný postoj k nim však áno. Veriť aj uprostred búrky neznamená veriť, že vždy všetko dobre dopadne. Veriť znamená dôverovať, že nič z toho, čo sa s nami deje, nás nemôže odlúčiť od nášho Pána. Sme v jeho rukách aj uprostred búrok života.

Pane, nauč nás dôverovať Ti nielen na brehu, ale aj na mori!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal