Biblia a teológia

21. máj

Autor fotky: Any Lane na Pexels

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa k nemu utieka.

Žalm 34:9

Ako zistíte, či je nejaké jedlo chutné, alebo nie? Môžete preštudovať recept, podľa ktorého bolo uvarené a suroviny, z ktorých bolo urobené. Ale o jeho chuti sa tak nič nedozviete. Môžete k nemu i privoňať, ale ani vôňa jedla vám jeho chuť neprezradí. Jediný spôsob, ako zistiť chuť jedla je ochutnať ho. Vtedy mu prídete na chuť.

Ako prídeme na chuť životu s Bohom? Môžeme si o tom veľa prečítať. Môžeme o tom i veľa počuť. Ale nič z toho nám nepomôže zistiť, ako chutí život s Bohom. Životu s Bohom príde na chuť len ten, kto ten život i sám ochutná. A to je to, k čomu nás Dávid vyzýva: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Hovorí: Ja som to urobil. Podrobil som Boha skúške v laboratóriu života, aby som sa sám presvedčil, či život s Bohom za niečo stojí, alebo nie. Na vlastnej koži som si to overil, aký dobrý je Hospodin. To isté môžete urobiť aj vy. Skúste to s Ním i vy. Vyskúšajte, ako sa vo vašom živote dokáže, ako obstojí. Boh sa takejto skúšky z našej strany nebojí. On v nej neprepadne. Naopak, On sa v nej dokáže.

Ale nie je to z Dávidovej strany len náboženská propaganda? Lacná reklama? Ľudia sú dnes otrávení z reklamnej propagandy, ktorá sa na nich valí zo všetkých strán. Je však jeden druh reklamy, ktorý znie dôveryhodne stále. Je to opravdivé, osobné odporúčanie, založené na vlastnej skúsenosti. To je to, čo nám ponúka Dávid. V žalme najprv spomína svoju skúsenosť: Hľadal som Hospodina, odpovedal mi, vytrhol ma zo všetkých hrôz (v.5). A znovu: Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení (v.7).

Boh nenechal moje volanie bez odpovede. Vypočul ma. Boh ma nenechal napospas mojim nepriateľom ani mojim strachom, ale vytrhol ma a vyslobodil. Toto je moja skúsenosť, hovorí Dávid. A to môže byť i vaša skúsenosť. Len to skúste s Bohom. Hľadajte Ho, volajte na Neho, utiekajte sa k Nemu. Sami sa presvedčíte, aký dobrý je Hospodin.

Pane, ďakujeme Ti, že k Dávidovmu svedectvu môžeme pripojiť i to naše!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal