Autor - Justin Dillehay

je kazateľom a pravidelným prispievateľom do Spoločenstva evanjelia, USA.