Nezaradené

21. september

Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil:
Amen, amen, hovorím vám, jeden z vás ma zradí.

Ján 13:21

Čo viedlo Judáša k zrade Ježiša? Podľa evanjelistov to boli dve skutočnosti, láska k peniazom a satanské pokušenie. Judáš nebol zradcom, on sa ním stal. Jeho zrada mala svoj vývin, svoje dejiny. Predchádzalo jej dlhodobé zahrávanie sa s hriechom. Peniaze boli veľkou slabosťou tohto učeníka. Pri viacerých príležitostiach nám o tom evanjeliá podávajú správu. A práve túto jeho slabosť satan využil vo svoj prospech. On neprišiel hneď za Judášom s pokušením zrady. Podnecoval jeho lásku k peniazom. Najprv ho pokúšal k novým a novým krádežiam.

Lebo satan sa snaží dostať človeka krok za krokom, nie naraz, aby človek nič netušil. Nikto pri prvých pohárikoch nemyslí na to, že by sa raz mohol stať alkoholikom. Nikto pri prvých klamstvách nemyslí na to, že by sa mohol stať notorickým klamárom. Nikto pri prvých nečestnostiach nemyslí na to, že by sa raz mohol stať nepoctivým človekom.

Ani Judáš si nemyslel, že sa stane zradcom, keď si sem tam potiahne zo spoločnej kasy. Ale keď satanovi podáme prst, stiahne nám celú ruku. Preto je dôležité vzdorovať v prvých chvíľach, hneď na začiatku. Lebo keď povolíme prvý-, druhý-, tretíkrát, už nebudeme mať silu vzdorovať, keď satan príde štvrtý-, piaty-, šiestykrát, vždy s väčším a väčším pokušením. Ak sa nerozídeme s malým hriechom, nebudeme mať silu rozísť sa s veľkým.

Judáš dozrieval pre úlohu zradcu tým, že sa z neho stal zlodej. A keď jedného dňa prišiel satan s pokušením zapredať Ježiša, Judáša nebolo treba dvakrát ponúkať. Veď láska k peniazom je úrodnou pôdou pre tie najohavnejšie činy. Bol to materializmus jedného z Ježišových učeníkov, ktorý prispel k Ježišovej smrti. Kríž ukazuje, čoho je človek schopný kvôli peniazom! Láska k peniazom dokáže človeka zdeformovať na nepoznanie. Dokáže i z učeníka urobiť zradcu.

Pane, pomôž nám chrániť sa pred láskou k peniazom!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie SVETLO na každý deň vydanej v roku 2020.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal