Nezaradené

22. november

Ochránim ťa pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet preveriť obyvateľov zeme. Čoskoro prídem!

Zjavenie 3:10-11

Náš život na zemi nie je prípravou na záverečnú skúšku, ktorá príde niekedy v budúcnosti. Celý náš život je skúška. Na konci sa už len dozvieme výsledné hodnotenie. Všetko, čo žijeme a ako žijeme, je súčasťou skúšky, v ktorej sa preveruje kvalita nášho charakteru, našej viery, nášho života.

Ale okrem bežných skúšok, ktorými prechádzame, prichádzajú i mimoriadne skúšky. To sú situácie, ktoré nami poriadne zatrasú. Nápory, ktoré nás naplnia úzkosťou. Otázka v hodine takej skúšky znie: Ako obstojím? Nezrazia ma nápory života na zem? Neprevalcujú moju vieru? To sú otázky, ktoré si kládli i veriaci v meste Filadelfia, ktorým Kristus posiela list. Práve im v ňom oznámil, že ich čaká mimoriadna hodina skúšky. Ale na všetky ich obavy odpovedá svojím zasľúbením: Ochránim ťa!

Veď príde nielen hodina skúšky. Príde i On sám: Čoskoro prídem! S prichádzajúcou skúškou prichádza i Pán. Skúška príde, aby nás preverila. Pán príde, aby nás posilnil. Skúšky nebudeme ušetrení, ale nebudeme v nej ani opustení. Skúšaní budeme, ale premožení nebudeme.

Keď bol Kristus na zemi, modlil sa za svojich učeníkov: Otče, neprosím, že by si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. (Jn 17,15) Teraz, keď sedí po pravici Otca, hovorí svojim verným: Ochránim ťa! Nie sme to my, ktorí vo svojej sile sľubujeme Pánovi: Pane, môžeš sa na nás spoľahnúť. My aj v najťažšej hodine skúšky obstojíme. My ti zostaneme verní.

Je to On, kto nám v našej slabosti sľubuje: Dieťa moje, môžeš sa na mňa spoľahnúť. Môžeš so mnou počítať i v hodine skúšky. Ja ťa ňou prevediem. Ja ťa zachovám pre seba. Rozhodujúce nie sú naše sľuby dané Pánovi, ale jeho sľuby dané nám. Keď sa pozriem na seba, nemám žiadnu istotu, že v hodine skúšky obstojím. Ale keď sa pozriem na Neho, rodí sa vo mne dôvera, že On ma zachová. Že môj život je skrytý s Kristom v Bohu.

Pane, ďakujeme, že sa môžeme oprieť o tvoje sľuby dané nám!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal