Nezaradené

1. marec

Židia sa ho pýtali: Aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? Ježiš im odpovedal: Zbúrajte tento chrám a ja ho za tri dni postavím. Židia však hovorili: Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni? No on hovoril o chráme svojho tela. Po jeho vzkriesení si jeho učeníci spomenuli, že to hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal.

Ján 2:18-22

Ježiš vyženie z chrámu obchodníkov so zvieratami i peňazomencov. Jeho čin však nezostane bez odozvy. Prichádzajú židovské autority a konfrontujú Ježiša: Akým právom si to urobil? Vieš sa preukázať nejakým viditeľným znamením, ktoré by potvrdilo tvoje právo na takýto čin? Ježiš ich odkáže na to najväčšie znamenie, na svoje vzkriesenie, keď povie: Zbúrajte tento chrám a ja ho za tri dni postavím. Tajomný, záhadný výrok.

Nedivme sa, že Židia nerozumejú. Ani nemôžu. Oni myslia na skutočný chrám, ktorého výstavba trvala dlhé roky. Ježiš však hovorí o chráme svojho tela. Tento chrám Židia zbúrajú, keď Ježiša vydajú na smrť. Ale chrám Ježišovho tela bude po troch dňoch opäť postavený, keď Ježiš na tretí deň vstane z mŕtvych.

Ježiš sa tak stane novým chrámom. Čo to znamená? Že starý chrám už bude zbytočný. Lebo nový chrám nahradí starý chrám. Čím bol chrám doteraz, tým bude odteraz Ježiš. Chrám bol miestom Božej prítomnosti, miestom, kde sa človek mohol stretnúť s Bohom. Kto sa dnes chce stretnúť s Bohom, musí prísť ku Kristovi. Lebo s Bohom sa môžeme stretnúť len v Kristovi a len skrze Krista. On je tým chrámom, kde Boh prebýva, kde je Boh prítomný.

Nikde inde nemôžeme Boha nájsť iba v chráme, ktorým je Kristus. Ktorý Kristus postavil svojou smrťou a vzkriesením. Obísť Krista znamená obísť Boha. Prísť ku Kristovi znamená stretnúť sa s Bohom. Lebo Kristus je tým stretávacím miestom Boha s človekom a človeka s Bohom. Kto má tento chrám, iný už nepotrebuje.

Pane, ďakujeme, že si sa i pre nás stal chrámom, kde sa môžeme stretnúť s Bohom.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.
Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal