Biblia a teológia

24. september

Toto je Perecov rodokmeň: Perec splodil Checróna. Checrón splodil Ráma. Rám splodil Amminadába. Amminadáb splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna.  Salmón splodil Boaza a Boaz splodil Obéda. Obéd splodil Izaja a Izaj splodil Dávida.

Rút 4:18-21

Kniha Rút končí rodokmeňom. Na prvý pohľad to vyzerá ako veľmi suchý a nezáživný záver pútavého a dynamického deja. V skutočnosti rodokmeň na konci knihy Rút je dramatickým vyvrcholením celého príbehu. Autor týmto spôsobom vkladá osobný príbeh vykúpenia do celkového príbehu Božieho vykúpenia, do príbehu spásy. Kniha Rút sa až teraz stáva príbehom evanjelia, keď je zasadená do širšieho kontextu Božieho diela.

Rodokmeň je literárny spôsob, ako prejsť od mikroskopického pohľadu na to, čo Boh koná v životoch obyčajných ľudí k teleskopickému pohľadu na to, čo Boh koná na celosvetovej úrovni. Rodokmeň ukazuje, že v knihe nejde len o príbeh lásky, ale ešte viac o príbeh vykúpenia, ktorý Boh začal písať už dávno pred tým, ako sa na scéne objavili Boáz a Rút. A bude ho písať ešte dlho potom, ako Boáz a Rút zo scény odídu. Tento príbeh Boh dopíše pri narodení svojho Syna. Preto sa mená z rodokmeňa na konci knihy Rút nachádzajú v rodokmeni, ktorým evanjelista Matúš začína príbeh o Ježišovom narodení. Aký je to rodokmeň? Je to kráľovský rodokmeň. To už prezrádza posledné meno rodokmeňa z knihy Rút: Izaj splodil Dávida (4:22). Na konci sa postupne vynára to, čo Boh pripravoval za scénou. A keď sa raz narodí Syn Dávidov, vtedy sa to vynorí v plnosti. Boh si použil bežné i zložité okolnosti života svojich detí, aby pripravil príchod svojho Kráľa. Lebo On je Boh, ktorý používa vernosť malých ľudí na veľké veci.

My nemáme všetky údaje a informácie, aby sme mohli hodnotiť Božie cesty s nami v prítomnosti. To má len Boh. Ale máme Boha, ktorý vidí ďalej ako my, ďaleko dopredu, ba až na samotný koniec. Ktorý vidí koniec od začiatku. A ktorý i náš životný príbeh zasadil do svojho nikdy nekončiaceho príbehu spásy. Preto môžeme žiť v dôvere v Boha, ktorý nikdy nezabúda na svoje trpiace deti. Nezabudol ani na Noémi ani na Rút. A nezabudne ani na nás.

Pane, použi si naše životy pre svoje zámery!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal