Nezaradené

25. jún

Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je luhár a otec lži.

Ján 8:44

Čo charakterizuje diabla? On bol od počiatku vrahom ľudí, hovorí Ježiš. Vrah je ten, kto usmrcuje, zabíja, vraždí. Kto berie život iným bytostiam. Diabol je vrahom ľudí, ktorý nenávidí človeka, stvoreného na Boží obraz. Preto mu ide „po krku“. Pritom vystupuje ako najlepší priateľ človeka. V skutočnosti je to úhlavný nepriateľ našich duší, ktorému na ničom tak nezáleží ako na našej smrti. Ako však diabol berie život ľudským bytostiam? Tým, že zviedol prvých ľudí do hriechu, privolal na nich Boží trest v podobe smrti, telesnej i duchovnej. A nielen na nich, ale i na všetkých, ktorí prišli po nich. Diabol sa tak nepriamo stal vrahom celého ľudstva. A vo svojom „vražednom“ ťažení pokračuje i naďalej.

Diabol je i otec lži, ktorý nenávidí pravdu. Otec je ten, kto plodí, ktorý je zdrojom, pôvodcom. Pôvodcom čoho je diabol? Je ňou lož. Veď vôbec prvá lož, ktorá zaznela v dejinách, pochádza z úst diabla. Zaznela už hneď na začiatku, v raji. Boh povedal Adamovi: …nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš (Gn 2:17). Ale diabol povedal Eve: Nie, určite nezomriete (Gn 3:4)! A cintoríny na celom svete ukazujú, kto hovoril pravdu a kto nie. Diabol je luhár, ktorého pracovnou metódou je lož, klamstvo. Pomocou neho chce odviesť človeka od Boha a pripútať si ho k sebe.

Jeho obľúbená lož znie takto: Diabol neexistuje. Čím lepšie sa mu darí zatajiť svoju existenciu, tým viac sa mu darí zvádzať ľudí. Veď ten, kto sa nechráni, je najľahšou korisťou. Jeho ďalšia obľúbená lož znie takto: Boh neexistuje. Čím lepšie sa mu darí popierať existenciu Boha, tým väčší vplyv získava nad ľuďmi. Veď keď niet Boha, niet ani neba, ani pekla. Niet sa čoho báť, vtedy je všetko dovolené. Diabol celé svoje úsilie postavil na lži, lebo lož je mu vlastná: Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné. Lož je jeho „materinský“ jazyk.

Ježiš hovorí Židom: Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. Diabol pre svoje zámery potrebuje človeka, jeho ústa, jazyk, ruky, nohy … Aké smutné, že v mnohých nachádza dobrovoľných spolupracovníkov!

Pane, pomôž nám plniť tvoju vôľu a nie žiadosti toho zlého.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.