Nezaradené

18. marec

Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil. Krstil však i Ján … Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o očisťovaní. Prišli k Jánovi a povedali mu: Rabbi, ten, čo bol s tebou za Jordánom a o ktorom si vydal svedectvo, krstí a všetci prichádzajú k nemu. Ján odpovedal: Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba.

Ján 3:22-27

Tu sme svedkami teologického sporu o krst. Niektorí sa hlásili k Ježišovmu krstu, iní k Jánovmu. A ešte ďalší sa držali obradného očisťovania podľa Mojžišovho zákona. Trojaká náboženská prax viedla k otázke, ktorý krst je správnejší. Teologické spory o krst majú dlhé dejiny. Trvajú už vyše dvetisíc rokov.

Jánovi učeníci však prenášajú spor z vecnej roviny na osobnú rovinu, keď hovoria Jánovi: Rabbi, ten, čo bol s tebou za Jordánom a o ktorom si vydal svedectvo, krstí a všetci prichádzajú k nemu. Všetci idú za Ním! Čo sa skrýva za týmito slovami? Obyčajná žiarlivosť na úspech druhého. Bol to Ján, ktorý uviedol Ježiša na scénu. Ale Jánovi učeníci sa nedokážu zmieriť s tým, že teraz Ježiš preberá Jánovo miesto. Hovoria, že všetci prichádzajú k nemu, teda k Ježišovi.  Nebola to pravda, ale žiarlivosť a závisť vždy zveličujú, preháňajú.

Ako Ján čelí závisti svojich učeníkov? Pokorou, v ktorej sa ukáže jeho skutočná veľkosť. Hovorí: Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Toto platí o každej službe na Božom diele. Sami o sebe nič nie sme a nič nemáme. Čo sme a čo máme, je nám darované zhora. Boh prideľuje úlohy i udeľuje požehnanie. On rozhoduje o tom kto, kde, kedy, ako a s akým požehnaním.

Keďže všetko je zhora, človek si nemôže nič privlastniť ani si na ničom pripísať zásluhu. Tým by sa dopustil svätokrádeže. Privlastnil by si to, čo patrí Bohu, teda slávu. Človek môže len všetko prijať z milosti ako dar. Ako niečo, čo mu bolo dané z neba. Za čo môže a má len neustále ďakovať.

Pane, ďakujeme za všetko, čo i nám bolo darované z neba.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal