Biblia a teológia

25. máj

Bože, ty si môj Boh! Hľadám ťa za úsvitu, moja duša prahne po tebe. Po tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody. Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu.

Žalm 63:2-3

Prečo sa máme vlastne modliť? Veď Boh je vševedúci. Vie, čo potrebujeme aj bez toho, aby sme Mu museli predkladať naše žiadosti. Modlitba však nie je iba zoznam našich potrieb a žiadostí. Predstavte si, keby dieťa prichádzalo za svojimi rodičmi len vtedy, keď by niečo potrebovalo. To by bol smutný vzťah. V harmonickej rodine, v ktorej vládne atmosféra lásky a dôvery, deti trávia čas spolu s rodičmi i vtedy, keď od svojich rodičov nič nepotrebujú. Trávia ho preto, lebo potrebujú rodičov, ich blízkosť, ich spoločnosť, ich lásku. Pre nich je dôležité byť spolu s nimi.

Aj Dávid sa preto modlí. Nechce niečo od Boha, chce sa však stretnúť s Bohom, byť s Bohom, mať spoločenstvo s Ním. Jeho modlitba nie je zbožný úkon, ktorý si môže odškrtnúť ako splnený bod dňa. Pre neho je modlitba predovšetkým o vzťahu s Bohom, o spoločenstve s Ním: Bože, chcem Ťa nie kvôli tomu, čo mi môžeš dať, ale kvôli Tebe samému. Preto Dávid nehľadá niečo, on hľadá niekoho. Nehľadá Boha preto, že by od Neho niečo chcel. On Ho hľadá, lebo chce Jeho samého. Boh nie je pre neho prostriedok k niečomu, čo Dávid potrebuje . Boh je cieľom jeho modlitby, po ktorom Dávid túži.

A ako veľmi po Ňom túži! Túži po Ňom ako po prvej veci nového dňa. Všetko ostatné počká, ale spoločenstvo s Bohom nepočká. Hľadám ťa za úsvitu. Dávid nehľadá Boha preto, že by sa mu Boh stratil, alebo že by sa pred ním skrýval. On Ho hľadá, lebo Ho pozná: Bože, ty si môj Boh! Čím viac Ho Dávid pozná, tým viac po Ňom túži. Lebo jeho duša bez Boha je ako púšť bez vody, na ktorej sa Dávid nachádza. A čím je voda pre suchú zem, tým je Boh pre jeho vyprahnutú dušu. Jeho smäd duše môže uhasiť jedine Boh. Ten Boh, ktorého túži vidieť v jeruzalemskej svätyni, ktorá je jeho príbytkom. Od ktorej je však Dávid nedobrovoľne vzdialený. Pre neho byť bez Boha je ako byť bez vody. A Dávid nechce umrieť od smädu.

Pane, nechceme len veriť v Teba. Chceme i túžiť po Tebe. Zapáľ v nás Ty sám takú túžbu!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal